Viktimologisk forskarkonferens 2017

Den 21 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Årets tema är barn och unga som utsatts för brott.

Konferensen inleds i plenum och därefter följer parallella seminarier med presentation av pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. I plenum medverkar följande forskare i en paneldiskussion om barn och unga som brottsoffer:

• Pär Anders Granhag, professor vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet,
• Görel Granström, docent vid juridiska institutionen, Umeå universitet,
• Åsa Källström, professor vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet
• Carl Göran Svedin, professor emeritus vid Barnafrid och institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

Dagen avslutas med en presentation av Brottsoffermyndighetens nya forsknings- och kunskapsöversikt om brottsutsatta barn och unga.

Lämna abstrakt senast den 26 oktober

Brottsoffermyndigheten bjuder in forskare att skicka abstrakt för att presentera pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. Abstrakten kan gärna behandla ämnen på temat brottsutsatta barn och unga. Liksom vid tidigare konferenser är det också möjligt att presentera forskning som rör andra brottsofferrelaterade områden.

Brottsoffermyndigheten ser gärna att ett abstrakt omfattar en hel session, det vill säga tre presentationer. Forskarna som deltagit i den inledande paneldiskussionen kommer att vara ordförande för varsin session.

Skicka ditt abstrakt till fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se senast den 26 oktober 2017 om du vill presentera din forskning under konferensen. Ditt abstrakt ska vara skrivet på svenska eller engelska och får omfatta maximalt 3 500 tecken inklusive blanksteg.

Praktisk information

Konferensen inleds den 21 november vid klockan 9.00 och avslutas cirka klockan 16.30. Ett detaljerat program kommer att skickas till deltagarna i början av november och i samband med det anmäler du dig till de parallella seminarierna. Arrangemanget är kostnadsfritt och Brottsoffermyndigheten bjuder på för- och eftermiddagsfika samt lunch. Resor till och från konferensen bekostas av deltagarna.

Anmäl dig som deltagare senast 10 november

Anmälan till konferensen görs via e-post till fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se senast den 10 november 2017. Lokal meddelas i samband med anmälan.

Varmt välkommen till höstens konferens!

Senast uppdaterad:2017-11-01