Viktimologiska forskarkonferenser

Brottsoffermyndigheten arrangerar återkommande en konferens i Stockholm för forskare inom brottsofferområdet. Konferenserna är en mötesplats där forskare och doktorander kan knyta kontakter och ta del av den brottsofferforskning som pågår i landet.

Till konferenserna bjuds huvudtalare in och därefter har forskare på lägst doktorandnivå möjlighet att presentera pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. Konferenserna innehåller föreläsningar och seminarier från flera olika vetenskapsområden.

viktimologisk forskarkonferens 2020

Årets konferens genomförs den 5 november 2020. Läs mer i kalendariet.

Senast uppdaterad:2020-04-20
Telefonväxel
090-70 82 00,
måndag-fredag 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
måndag-fredag 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå