Viktimologiska forskarkonferenser

Brottsoffermyndigheten arrangerar en årlig konferens i Stockholm för forskare inom brottsofferområdet. Konferenserna är en mötesplats där forskare och doktorander kan knyta kontakter och ta del av den brottsofferforskning som pågår i landet.

Till konferenserna bjuds huvudtalare in och därefter har forskare på lägst doktorandnivå möjlighet att presentera pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. Konferenserna innehåller föreläsningar och seminarier från flera olika vetenskapsområden.

Viktimologisk forskarkonferens 2017

2017 års forskarkonferens kommer att arrangeras i Stockholm i november.

Tidigare forskarkonferenser

2016: Program från konferensen
2015: Program från konferensen
2014: Program från konferensen

Senast uppdaterad:2017-07-10