Annika Öster

Internationella Brottsofferdagen 2019

Den 22 februari 2019 högtidlighöll Brottsoffermyndigheten Internationella Brottsofferdagen för tjugonde året i rad. Programmet bjöd på tillbakablickar och förslag på framtida utvecklingsområden inom brottsofferområdet. Från den 15 mars går det att se några av föreläsningarna på UR Play.

‒ Det här är ett speciellt år för Brottsoffermyndigheten. Dels ser vi under året fram emot ett 25-årsjubileum eftersom myndigheten bildades den 1 juli 1994. Dels så är det just idag det tjugonde året i rad som Internationella Brottsofferdagen anordnas på detta sätt. Mycket har också hänt i Sverige de senaste 20 åren, sade Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, i sitt inledningsanförande.

Brottsoffermyndigheten genomförde dagen på Norra Latin i Stockholm tillsammans med de ideella organisationerna Bris, Brottsofferjouren Sverige, ECPAT Sverige, RFSL:s Brottsofferjour, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Rädda Barnen, UNICEF Sverige och Unizon. Totalt deltog 400 personer i arrangemanget.

Årets program i aulan bjöd bland annat på föreläsningar om brottsoffers rättigheter, våld mot kvinnor och barn samt vikten av ett gott bemötande. Dessutom kunde deltagarna välja mellan sju olika seminarier som arrangerades av de ideella organisationerna. Seminarierna handlade bland annat om internetrelaterade sexualbrott mot barn, våldsutsatta barns rättigheter och den nya sexualbrottslagstiftningen.

Se programmet för dagen.

Senast uppdaterad:2019-03-12