Internationella Brottsofferdagen 2019

Den 22 februari 2019 högtidlighöll Brottsoffermyndigheten Internationella Brottsofferdagen för tjugonde året i rad på Norra Latin i Stockholm. Programmet bjöd på tillbakablickar och förslag på framtida utvecklingsområden inom brottsofferområdet. UR Samtiden fanns på plats och spelade in föreläsningarna i aulan.

Hur ser det rättsliga skyddet ut för brottsoffer?

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, berättar om den nya sexualbrottslagstiftningen och om andra brottsofferfrågor.

 

Offer ett ord med tung historia

Vad betyder ordet offer? Jan van Dijk, professor emeritus vid Tilburgs Universitet, Nederländerna, berättar om begreppet och vilken innebörd det haft genom åren.

 

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Margareta Hydén, professor emerita vid Linköpings universitet, har under 30 år forskat om våld mot kvinnor i nära relationer. I hennes senaste forskning intresserar hon sig bland annat för vilken betydelse nätverken runt våldsutsatta barn och kvinnor har.

 

Det avgörande bemötandet

Psykoterapeuten Anneli Svensson berättar om vad det innebär att utsättas för
trauman. Hon talar också om hur personer som utsatts för allvarliga brott ska
bemötas och stödjas för att inte drabbas av sekundär traumatisering.

 

Våldsutsatta barns rättigheter och samhällets brister

Varje barn som utsätts för våld hemma har rätt till skydd, stöd och behandling. Men möjligheten att få hjälp ser olika ut, bland annat beroende på var barnet bor. Barnrättsjuristen Camilla Orefjärd och socionomen Marie Angsell från Bris berättar.

 

Brott mot barn när förundersökningen drar ut på tiden

Hur kan myndigheter som arbetar kring ett brott mot ett barn arbeta snabbare och bättre? Tre experter från Rädda Barnen diskuterade frågan.

Senast uppdaterad:2019-05-16