Internationella Brottsofferdagen 2018

Den 22 februari arrangerade Brottsoffermyndigheten och sju ideella föreningar Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. UR Samtiden fanns på plats och filmade föreläsningarna i aulan. Nu går det att se dem på UR Play.

Näthat och rättsliga möjligheter till upprättelse

 

Therese Enarsson, universitetslektor i juridik vid Umeå universitet, har undersökt vilka möjligheter brottsoffer har till upprättelse vid hot och kränkningar på nätet. Hon berättar om sin forskning och redogör för vilket slags rättsligt skydd lagstiftningen ger mot brott som till exempel kränkningar och förtal.
Se föreläsningen.

 

Barn och unga som brottsoffer

Anna Wergens, jur. dr. vid Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum, redogör för vad forskningen säger om barn och unga som brottsoffer.
Se föreläsningen.

 

Sexuella brott mot barn inom idrotten

Bris samarbetar med Riksidrottsförbundet för att öka tryggheten för barn inom idrotten. I detta panelsamtal medverkar Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Sara André, kurator Bris, och Frida Persson, verksamhetsledare Sverige Futebol dá forca.
Se föreläsningen.

 

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet

Runt 7,5 procent av barn med erfarenhet av sexuella övergrepp var första gången utsatta av någon de lärt känna via internet. Det visar en undersökning som Stiftelsen Allmänna barnhuset låtit genomföra. Åsa Landberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut vid Stiftelsen Allmänna barnhuset, berättar om barns utsatthet för sexuella övergrepp.
Se föreläsningen.


 

Samtal om kränkningar på nätet

Panelsamtal med Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, Gudrun Antemar, utredare och lagman vid Stockholms tingsrätt, Carl Göran Svedin, professor emeritus vid Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Mårten Schultz, professor juridiska institutionen vid Stockholms universitet och Zandra Kanakaris, ordförande för Unizon.
Se panelsamtalet.

Senast uppdaterad:2019-10-04