Internationella Brottsofferdagen 2016

Den 22 februari 2016 arrangerade Brottsoffermyndigheten och sju ideella föreningar Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. UR Samtiden fanns på plats och filmade föreläsningarna som hölls i aulan. Temat för dagen var ”Våld i vardagen – att förstå upprepad utsatthet”.

Det är skillnad på offer och offer

Brottsoffer kan få det än värre om de stämplas med offerskap och sårbarhet. Det berättar Sandra Walklate, professor vid universitetet i Liverpool, som är specialiserad på frågor som rör brottsoffer.

 

Ensamkommande barn som försvinner


Mikaela Hagan, som hanterar flykting- och integrationsfrågor på Rädda Barnen, berättar om ensamkommande barn som försvinner i Sverige. Hon ger en bild av vilka dessa barn är, hur många de är och varför de försvinner.

 

Hatbrott och utsatthetForskaren David Brax berättar om hatbrott och vilka som drabbas. Han förklarar också varför det är viktigt att vissa grupper omfattas av hatbrottslagar och vad som rättfärdigar straffskärpningar för den här typen av brott.

 

Strategi mot sexuellt våldOm du skickar din dotter till college är det 20 procents risk att hon blir utsatt för sexuella övergrepp, säger professor Sharyn J. Potter, som undersökt sexualbrott i nära relationer i amerikansk universitetsmiljö.

Strategi mot sexuellt våld – fördjupning


Professor Sharyn J. Potter fördjupar bilden av sexualbrott i nära relationer i amerikansk universitetsmiljö. Hon drar paralleller till kampanjer i USA som arbetar mot alkohol och bilkörning och vill dra lärdomar från dem.

 

Senast uppdaterad:2017-07-19