Internationella Brottsofferdagen 2015

Fredagen den 20 februari 2015 arrangerade Brottsoffermyndigheten och sju ideella föreningar den Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. UR Samtiden fanns på plats och filmade föreläsningarna i aulan. Temat för dagen var "Gränser och gråzoner - ungas utsatthet för våld".

Traumamedveten omsorg 


 

För att arbeta med traumatiserade barn behöver man kunna förklara exakt hur hjärnan fungerar för att skapa trygghet. Om detta berättar Camilla Küster, kurator på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer.

 

Våld mellan ungaTre gånger fler norska flickor än pojkar är utsatta för sexuellt våld. Det visar en nylanserad studie som Carolina Överlien på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet har varit med och genomfört. Studien mäter fysiskt våld, emotionellt våld och sexuellt våld i fem olika länder och har skapat stora rubriker.

 

Utsatt för våldSexuellt våld är något som många av Sveriges kvinnor får uppleva. Och förövarna är nästan uteslutande män som är bekanta med offret. Om denna skrämmande statistik berättar Anna Berglund, enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid.

 

Från svartsjuka till våld


Ett samhälle som sviker både tjejer och killar som behöver stöd. Det upplever Sveriges alla jourer som arbetar med främst kvinnor och ungdomar. Gunilla Berg, verksamhetsansvarig på tjejjouren Juventas systrar, Denise Cresso, expert på våld mot unga kvinnor med funktionsnedsättning, och Eva Ohlsson, expert på hedersrelaterat våld, diskuterar utmaningarna inför framtiden. Moderator är Olga Persson, generalsekreterare på Unizon.

 

Mer stöd åt brottsoffer


Det är viktigt att målsäganden kan medverka och orka med rättsprocessen. Det säger Catharina Espmark, statssekreterare på Justitiedepartementet, som här berättar om vikten av att stötta brottsoffer och öka förståelsen för deras roll i rättsprocessen.

Senast uppdaterad:2018-07-30