Internationella Brottsofferdagen 2014

Fredagen den 21 februari 2014 uppmärksammade Brottsoffermyndigheten och sju ideella organisationer Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. UR Samtiden fanns på plats och filmade föreläsningarna som hölls i aulan. Temat för dagen var ”Barn som brottsoffer – mod att se, kraft att åtgärda”.

Inledning

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, inledningstalar, på Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. 
 

Så påverkas ett barn av trauman

Dag Ø Nordanger är doktor i klinisk psykologi och specialist i klinisk psykologi för barn och unga. Han säger att ett sätt att tänka kring barn som brottsoffer är att inte tänka diagnoser, utan tänka anknytning och beröring för att nå fram till barnet och stötta barnets obehag. Orden och intonationen den vuxna använder lagras i barnet för vad som behövs för att få det bra.
Se Dag Ø Nordangers föreläsning


Stopp! Min kropp!

Jannes Grudin, psykolog på Rädda barnen, talar om kampanjen och boken "Stopp! Min kropp!". Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt och gör mer skada än nytta? Anna Frenning, projektledare på Rädda barnen, är med och svarar på frågor.
Se Jannes Grundins föreläsning

 

Barns upplevelser av våld i hemmet

Åsa Källström Cater, socionom och forskare vid Örebro universitet, redogör bland annat för skälen till att barn inte vågar berätta om de lider av våld i familjen. I många år trodde vi i Sverige att barn i stort sett inte led av våld i familjen, trots att det fanns studier från andra länder som visade på motsatsen. Idag vet vi att våld mot den som ska ge barnet trygghet påverkar barnen starkt.

 

Barn, brott och politik

Martin Valfridsson, statssekreterare vid justitiedepartementet, talar om brott mot barn. Tanken på att barn kan utsättas för brott är svår att stå ut med. Alla barn ska ha en trygg och säker uppväxt, men tyvärr ser det inte ut så. Vilket stöd finns att få från rättsväsendet? Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014.
 
 

Barns berättelser om brott

Janna Törneman, socionom hos Barnombudsmannen, nämner vikten av att utgå från att barn som berättar om våld talar sanning. Det finns många orsaker till att barn håller våld eller övergrepp hemligt. Normalisering är en sådan orsak - barnet tänker att det är normalt. Det kan också vara så att barnet lägger skulden på sig självt. Vi vuxna ska därför inte vara så blyga för att fråga, och som förälder till ett barn vars kompis utsätts för våld stärker och stödjer man barnet genom att anmäla.

 

Våldet genom barnens ögon

Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris, pekar på vikten av att kunna lyssna och höra barnets hela historia ur dess perspektiv, för att sedan möta med en vuxens barnperspektiv. Bris möter barn som utsätts för såväl fysik som psykisk misshandel. Ofta glöms den psykiska misshandeln, som i sig kan få väldigt svåra följder. I 41 år har Bris mött och stöttat barn som ropat på hjälp. Från att de som svarat varit ideellt arbetande möter barnen i dag en grupp kuratorer. De flesta som ringer är flickor i 14-årsåldern, men allt fler pojkar vågar också ringa.

 

Senast uppdaterad:2020-02-03