Internationella Brottsofferdagen 2013

Fredagen den 22 februari uppmärksammade Brottsoffermyndigheten och åtta ideella organisationer Internationella Brottsofferdagen i Stockholm. UR Samtiden fanns på plats och filmade föreläsningarna som hölls i aulan. Temat för dagen var ”Nätet som brottsplats och livlina".

Inledningstal av Annika Öster 

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, inleder seminariedagen om internet som brottsplats och som en plats där det går att få hjälp och stöd.

 

Att ta hand om trauman

Trauman är något som ackumuleras och byggs upp om man råkar ut för det gång på gång. Det gäller också de som arbetar med brottsoffer. Det menar Laurie Pearlman, klinisk psykolog och traumarådgivare från USA.

 

Hot och våld mot kvinnor på nätet

Internet och modern teknik gör hotade kvinnor än mer utsatta. Malin Olsson, jurist och vice ordförande för Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ger skrämmande exempel ur verkligheten där kvinnor och barn hotas. Smarttelefoner kan både spåras och spåra, och möjligheterna att övervaka med olika spionprogram och gps är i dag enorma.

 

Grooming - att lura till sig barn

Hur lockar vuxna till sig barn i sexuella syften på internet? Åklagare Ulrika Rogland och psykologiprofessor Sven Åke Christiansson talar om grooming och vilka strategier gärningsmännen har för att lura till sig barn. De tar sin utgångspunkt i den så kallade Alexandramannen och hans jakt på offer. De talar också om hur barnen uppfattar det som sker när de kontaktas och efteråt när de förstår vad som har hänt. Inspelat på Internationella brottsofferdagen i februari 2013.

 

Nåt inuti en går sönder

Man vet inte vad som är upp och vad som är ner. Nåt inuti en går sönder. Som brottsoffer måste man bli upprättad, och det kan man inte själv. Mark Levengood avslutar brottsofferdagen med att berätta om när han misshandlades svårt att ett gäng nynazister.

 

Hot, hat och hjälp på nätet

Man får inte uppföra sig hur som helst på internet. Mycket av det näthat och de hot som framförs via nätet är straffbart. Men, menar justitieminister Beatrice Ask, det är svårare med gränsdragningarna på internet. Att psyka någon på nätet kan vara ofredande och på justitiedepartementet arbetar man med hur detta kan nås med lagstiftningen.


 

Senast uppdaterad:2020-02-03