Internationella brottsofferdagen, IBD

Varje år uppmärksammas den Internationella brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari. Den Internationella Brottsofferdagen 2020 högtidlighålls den 21 februari på Norra Latin i Stockholm.
Goda människors tystnad
En god idé sprider sig! Martin Luther Kings ord ”Tragedin i världen är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad”, väckte tanken om en internationell brottsofferdag hos Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas Riksförbund.

Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer.

Idén sprider sig
Idén spreds 1989 av Sverige till European Forum For Victim Services. Den 22 februari valdes för att det skulle vara mörkt vid ljusmanifestationen. Redan året därpå uppmärksammades dagen i England, Frankrike och Tyskland. Numera sker det i flera europeiska länder, däribland Bulgarien, Malta, Slovakien, Tjeckien och Serbien. Länder på andra kontinenter bland annat Sydafrika och Japan är inspirerade att följa Europas exempel.

Ljusmanifestation
Överallt där Internationella Brottsofferdagen högtidlighålls är ljusmanifestationen central. Därutöver varierar formerna. Utbildningssatsningar, presskonferenser, musikarrangemang och insamlingar till stöd för brottsoffer är vanliga. Det är också vanligt att lagar till förmån för brottsoffer aviseras eller antas i samband med Internationella Brottsofferdagen.

Samarrangerande organisationer

De organisationer som genomför temadagen i samband med IBD tillsammans med Brottsoffermyndigheten är:

  • Barnens Rätt i Samhället, BRIS
  • Brottsofferjouren Sverige, BOJ
  • ECPAT Sverige
  • RFSL:s brottsofferjour
  • Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks
  • Rädda Barnen
  • Unizon
  • Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV
  • UNICEF Sverige

Filmer och material från tidigare IBD
Här kan du se programblad från och läsa lite mer om de temadagar som BrOM årligen arrangerat på Norra Latin i Stockholm tillsammans med ideella organisationer i samband med IBD.

Från de senare temadagarna finns också visst föreläsningsmaterial och kortare rapporter publicerat. Arrangemangen tar upp olika aktuella teman och lockar alltid en stor och blandad publik. Håll utkik efter kommande IBD-program i kalendariet!

2018: Internationella Brottsofferdagen 2018
Se de filmade föreläsningarna och läs mer om arrangemanget.

2017: Internationella Brottsofferdagen 2017
Se de filmade föreläsningarna och läs mer om arrangemanget.

2016: Våld i vardagen - att förstå upprepad utsatthet

Se de filmade föreläsningarna och läs mer om arrangemanget.

2015: Gränser och Gråzoner - ungas utsatthet för våld
Se de filmade föreläsningarna och läs mer om arrangemanget.

2014: Barn som brottsoffer - mod att se, kraft att åtgärda
Se de filmade föreläsningarna och läs mer om arrangemanget.

2013: Nätet som brottsplats och livlina
Se de filmade föreläsningarna och läs mer om arrangemanget.

2012: Kunskap och konsekvens
Se de filmade föreläsningarna och läs mer om arrangemanget.

2011: Programblad från IBD 2011, Brott utan gränser

2010: Programblad  från IBD 2010, Vem tar ansvar för våldet?

2009: Programblad  från IBD 2009, Upp till bevis

2008: Programblad  från IBD 2008, Sårbara rättigheter

2007: Programblad från IBD 2007, Forskning för förändring

2006: Programblad från IBD 2006,  Brottsoffer i mediesamhället

2005: Programblad från IBD 2005,  Professionella frågor

2004: Programblad från IBD 2004,  Spår av utsatthet

2003: Programblad från IBD 2003, Ord som befriar och förändra

2002: Programblad från IBD 2002, Brottsoffers utsatthet

Senast uppdaterad:2020-02-07