Genomförda arrangemang

Här nedan finns program till några av Brottsoffermyndighetens arrangemang som redan genomförts.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring något av arrangemangen - här finns aktuella kontaktuppgifter!

 • Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta 2019

  2019-05-09 Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer. De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om barn och unga som utsätts för brott och inspirera praktiskt verksamma till nya infallsvinklar.

 • Barnrättsdagarna

  2019-04-09 Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna 2019.

 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2019

  2019-04-01 Den 1 april 2019 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

 • Brottsoffermyndigheten medverkar på FN-konferens i New York

  2019-03-11 Brottsoffermyndigheten medverkar tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten på ett sidoevent till FN-konferensen Commission on the Status of Women’s (CSWs) 63:e möte i New York.

 • Anmäl alltid hot, hat och våld, webbseminarium

  2019-03-06 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samtalar under en timme med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts.

 • Internationella Brottsofferdagen 2019

  2019-02-22 Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. År 2019 högtidlighåller vi dagen för 20:e året i rad.

Senast uppdaterad:2012-02-22