Genomförda arrangemang

Här nedan finns program till några av Brottsoffermyndighetens arrangemang som redan genomförts.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring något av arrangemangen - här finns aktuella kontaktuppgifter!

 • Temadag om hatbrott, Stockholm

  2018-09-12 Brottsoffermyndigheten bjuder in till en dag för ökad kunskap om hatbrott.

 • Temadag om sexualbrott, Umeå

  2018-09-11 Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om sexualbrott.

 • Sexualbrott, temadag i Malmö

  2018-06-08 Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag som belyser sexualbrott och lyfter frågan kring vad som är ett sexualbrott samt hur vi upptäcker och hjälper personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.

 • Sexualbrott, temadag i Göteborg

  2018-06-05 Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om sexualbrott i Göteborg.

 • Nationell kvinnofridskonferens 2018, Stockholm

  2018-05-29 Den 29-30 maj arrangeras den nationella kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. Arrangör är nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

 • Victim Support Europe 2018, konferens i Stockholm

  2018-05-23 Den internationella konferensen Victim Support Europe äger rum i Stockholm den 23-24 maj. Brottsofferjouren Sverige arrangerar konferensen tillsammans med paraplyorganisationen Victim Support Europe. I år är temat "Reaching out to victims".

 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna i Örebro

  2018-04-24 Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 24–25 april 2018. Föreläsningen har titeln "Liten och trygg – att uppmärksamma brottsutsatta barn".

 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2018

  2018-04-01 Den 1 april 2018 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

 • Internationella Brottsofferdagen 2018

  2018-02-22 Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari.

Senast uppdaterad:2012-02-22