Genomförda arrangemang

Här nedan finns program till några av Brottsoffermyndighetens arrangemang som redan genomförts.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring något av arrangemangen - här finns aktuella kontaktuppgifter!

 • Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2019

  2019-07-02 Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld är brottsoffer” och det andra ”Av fri vilja – om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning

 • Sista dag att skicka in bidrag till Brottsoffermyndighetens uppsatstävling

  2019-06-30  För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum. Om du vill vara med i tävlingen ska du skicka in ditt bidrag senast den 30 juni.

 • Brottsoffermyndigheten på Victim Support Europes konferens 2019

  2019-06-13 Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Victim Support Europes årliga konferens. Föreläsningen har titeln Free will only - new law on sexual offences and awareness raising campaign.

 • Brottsoffermyndigheten på Stockholm Criminology Symposium 2019

  2019-06-12 Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Stockholm Criminology Symposium den 12 juni 2019. Föreläsningen har titeln Free will only – A campaign about the new sexual offence legislation och handlar om en kampanj som myndigheten genomförde hösten 2018 om den nya sexualbrottslagstiftningen.

 • Temadag om hatbrott, Göteborg 2019

  2019-06-11 Brottsoffermyndigheten bjuder in till en utbildningsdag om hatbrott.

 • Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta 2019

  2019-05-09 Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer. De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om barn och unga som utsätts för brott och inspirera praktiskt verksamma till nya infallsvinklar.

 • Barnrättsdagarna

  2019-04-09 Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna 2019.

 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2019

  2019-04-01 Den 1 april 2019 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

 • Brottsoffermyndigheten medverkar på FN-konferens i New York

  2019-03-11 Brottsoffermyndigheten medverkar tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten på ett sidoevent till FN-konferensen Commission on the Status of Women’s (CSWs) 63:e möte i New York.

 • Anmäl alltid hot, hat och våld, webbseminarium

  2019-03-06 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samtalar under en timme med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts.

 • Internationella Brottsofferdagen 2019

  2019-02-22 Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. År 2019 högtidlighåller vi dagen för 20:e året i rad.

Senast uppdaterad:2012-02-22