Genomförda arrangemang

Här nedan finns program till några av Brottsoffermyndighetens arrangemang som redan genomförts.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring något av arrangemangen - här finns aktuella kontaktuppgifter!

 • Temadag Riva hinder, Umeå

  2017-10-20 Välkommen till en temadag den 20 oktober som riktar sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Temadagen äger rum i Umeå och sänds också via webben.

 • Barns utsatthet för våld och olika sätt att stödja brottsoffer, Göteborg

  2017-10-13 Under förmiddagen kommer du att få information om hur barns hjärna formas när de utsätts för trauma och hur det i sin tur påverkar barns beteende samt praktiska verktyg kring hur du kan bemöta och uppmärksamma barn som har blivit utsatta för våld. Under eftermiddagen kommer du att få kunskap om olika sätt att stödja brottsoffer.

 • Konferens för vittnesstödssamordnare 2017, Stockholm

  2017-08-28 Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 28-29 augusti i Stockholm.

 • Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2017

  2017-07-04 Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld – dags för en förändring?” och det andra ”Från oro till anmälan – att uppmärksamma brottsutsatta barn".

 • Seminarium på Stockholm Criminology Symposium 2017

  2017-06-20 Brottsoffermyndigheten medverkar med ett seminarium på Stockholm Criminology Symposium den 20 juni. Seminariet har titeln "Measures to protect kids from violence".

 • Konferens om hatbrott, Göteborg

  2017-06-09 Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om hatbrott i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Kunskapscentrum om brottsutsatthet.

 • Att uppmärksamma brottsutsatta barn i förskolan

  2017-05-31 Operation kvinnofrid, Länsstyrelsen i Stockholms län och Brottsoffermyndigheten bjuder in till en förmiddag om Brottsoffermyndighetens handledning Liten och trygg. Arrangemanget riktar sig till förskolechefer och personal inom förskolan.

 • Temadag om människohandel, Malmö

  2017-05-09 Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Malmö om människohandel. Temadagen riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet samt i ditt arbete kan komma i kontakt med personer som har blivit utsatta för människohandel.

 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna i Örebro 2017

  2017-04-25 Brottsoffermyndigheten medverkar med en monter på Barnrättsdagarna i Örebro den 25-26 april.

 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2017

  2017-04-01 Den 1 april 2017 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

 • Internationella Brottsofferdagen 2017

  2017-02-22 Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari.

 • Förskoledagarna 2017

  2017-02-01 Brottsoffermyndigheten ställer ut på Förskoledagarna 2017 den 1-2 februari. På mässan kommer myndigheten att presentera den digitala handledningen Liten och trygg som ger förskolepersonal kunskap om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Välkomna att besöka oss i monter K:50.

Senast uppdaterad:2012-02-22