Genomförda arrangemang

Här nedan finns program till några av Brottsoffermyndighetens arrangemang som redan genomförts.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring något av arrangemangen - här finns aktuella kontaktuppgifter!

 • Viktimologisk forskarkonferens 2018, Stockholm

  2018-11-20 Den 20 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.

 • Barn och unga som brottsoffer- forskning som ger praktisk nytta 2018

  2018-11-19 Brottsoffermyndigheten bjuder in till en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer. De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om barn och unga som utsätts för brott och inspirera praktiskt verksamma till nya infallsvinklar.

 • Brottsoffermyndigheten på Skolforum 2018

  2018-10-29 Brottsoffermyndigheten ställer ut på Skolforum den 29-30 oktober 2018.

 • Utbildning för vittnesstödssamordnare 2018, Stockholm

  2018-10-25 Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 25-26 oktober i Stockholm.

 • Brottsoffermyndigheten på drogfokus 2018

  2018-10-17  Brottsoffermyndigheten ställer ut med monter på drogfokus, en nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak.

 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden hösten 2018

  2018-10-01 Den 1 oktober 2018 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i höstens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

 • Temadag om hatbrott, Stockholm

  2018-09-12 Brottsoffermyndigheten bjuder in till en dag för ökad kunskap om hatbrott.

 • Temadag om sexualbrott, Umeå

  2018-09-11 Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om sexualbrott.

 • Sexualbrott, temadag i Malmö

  2018-06-08 Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag som belyser sexualbrott och lyfter frågan kring vad som är ett sexualbrott samt hur vi upptäcker och hjälper personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.

 • Sexualbrott, temadag i Göteborg

  2018-06-05 Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om sexualbrott i Göteborg.

 • Nationell kvinnofridskonferens 2018, Stockholm

  2018-05-29 Den 29-30 maj arrangeras den nationella kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. Arrangör är nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

 • Victim Support Europe 2018, konferens i Stockholm

  2018-05-23 Den internationella konferensen Victim Support Europe äger rum i Stockholm den 23-24 maj. Brottsofferjouren Sverige arrangerar konferensen tillsammans med paraplyorganisationen Victim Support Europe. I år är temat "Reaching out to victims".

 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna i Örebro

  2018-04-24 Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 24–25 april 2018. Föreläsningen har titeln "Liten och trygg – att uppmärksamma brottsutsatta barn".

 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2018

  2018-04-01 Den 1 april 2018 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

 • Internationella Brottsofferdagen 2018

  2018-02-22 Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari.

Senast uppdaterad:2012-02-22