Genomförda arrangemang

Här nedan finns program till några av Brottsoffermyndighetens arrangemang som redan genomförts.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring något av arrangemangen - här finns aktuella kontaktuppgifter!

 • Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2017

  2017-07-04 Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld – dags för en förändring?” och det andra ”Från oro till anmälan – att uppmärksamma brottsutsatta barn".

 • Seminarium på Stockholm Criminology Symposium 2017

  2017-06-20 Brottsoffermyndigheten medverkar med ett seminarium på Stockholm Criminology Symposium den 20 juni. Seminariet har titeln "Measures to protect kids from violence".

 • Konferens om hatbrott, Göteborg

  2017-06-09 Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om hatbrott i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Kunskapscentrum om brottsutsatthet.

 • Att uppmärksamma brottsutsatta barn i förskolan

  2017-05-31 Operation kvinnofrid, Länsstyrelsen i Stockholms län och Brottsoffermyndigheten bjuder in till en förmiddag om Brottsoffermyndighetens handledning Liten och trygg. Arrangemanget riktar sig till förskolechefer och personal inom förskolan.

 • Temadag om människohandel, Malmö

  2017-05-09 Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Malmö om människohandel. Temadagen riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet samt i ditt arbete kan komma i kontakt med personer som har blivit utsatta för människohandel.

 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna i Örebro 2017

  2017-04-25 Brottsoffermyndigheten medverkar med en monter på Barnrättsdagarna i Örebro den 25-26 april.

 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2017

  2017-04-01 Den 1 april 2017 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

 • Internationella Brottsofferdagen 2017

  2017-02-22 Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari.

 • Förskoledagarna 2017

  2017-02-01 Brottsoffermyndigheten ställer ut på Förskoledagarna 2017 den 1-2 februari. På mässan kommer myndigheten att presentera den digitala handledningen Liten och trygg som ger förskolepersonal kunskap om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Välkomna att besöka oss i monter K:50.

Senast uppdaterad:2012-02-22