Arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt seminarier och större temadagar med olika brottsofferteman riktade till olika målgrupper. Ambitionen är att sprida dessa till olika orter runt om i landet.

Nedan finns programinformation om aktuella arrangemang.
 • 04 jul
  Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2017
  Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld – dags för en förändring?” och det andra ”Från oro till anmälan – att uppmärksamma brottsutsatta barn".
 • 13 okt
  Temadag om barns utsatthet för våld, Göteborg
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om barns utsatthet för våld. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
 • 20 okt
  Temadag Riva hinder, Umeå
  Brottsoffermyndigheten tillsammans med Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens läns landsting arrangerar temadag i Umeå. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
Senast uppdaterad:2012-03-27