Arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt seminarier och större temadagar med olika brottsofferteman riktade till olika målgrupper. Ambitionen är att sprida dessa till olika orter runt om i landet.

Nedan finns programinformation om aktuella arrangemang.
 • 01 apr
  Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2017
  Den 1 april 2017 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
 • 09 maj
  Temadag om människohandel, Malmö
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Malmö om människohandel. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
 • 31 maj
  Att uppmärksamma brottsutsatta barn i förskolan
  Operation kvinnofrid, Länsstyrelsen i Stockholms län och Brottsoffermyndigheten bjuder in till en förmiddag om Brottsoffermyndighetens handledning Liten och trygg. Arrangemanget riktar sig till förskolechefer och personal inom förskolan.
 • 09 jun
  Temadag om hatbrott, Göteborg
  Brottsoffermyndigheten arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län en temadag om hatbrott. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
 • 04 jul
  Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2017
  Brottsoffermyndigheten kommer att medverka med två seminarier under Almedalsveckan i Visby 2017. Seminarierna äger rum den 4 och 5 juli på Barnrättstorget. Mer information kommer inom kort.
 • 13 okt
  Temadag om barns utsatthet för våld, Göteborg
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om barns utsatthet för våld. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
Senast uppdaterad:2012-03-27