Arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt seminarier och större temadagar med olika brottsofferteman riktade till olika målgrupper. Ambitionen är att sprida dessa till olika orter runt om i landet.

Nedan finns programinformation om aktuella arrangemang.
 • 21 feb
  Internationella Brottsofferdagen 2020
  Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari men i år uppmärksammas dagen fredagen den 21 februari eftersom den 22 infaller på en lördag.
 • 01 apr
  Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2020
  Den 1 april 2020 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
 • 17 apr
  Temadag om barn och ungas utsatthet för våld
  Brottsoffermyndigheten anordnar en temadag om barn och ungas utsatthet för våld i Malmö den 17 april 2020.
 • 21 apr
  Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020, Örebro
  Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 21-22 april 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.
Senast uppdaterad:2012-03-27