Arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt seminarier och större temadagar med olika brottsofferteman riktade till olika målgrupper. Ambitionen är att sprida dessa till olika orter runt om i landet.

Nedan finns programinformation om aktuella arrangemang.
 • 09 maj
  Temadag om människohandel, Malmö
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Malmö om människohandel. Temadagen riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet samt i ditt arbete kan komma i kontakt med personer som har blivit utsatta för människohandel.
 • 31 maj
  Att uppmärksamma brottsutsatta barn i förskolan
  Operation kvinnofrid, Länsstyrelsen i Stockholms län och Brottsoffermyndigheten bjuder in till en förmiddag om Brottsoffermyndighetens handledning Liten och trygg. Arrangemanget riktar sig till förskolechefer och personal inom förskolan.
 • 09 jun
  Temadag om hatbrott, Göteborg
  Brottsoffermyndigheten arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län en temadag om hatbrott. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
 • 20 jun
  Seminarium på Stockholm Criminology Symposium 2017
  Brottsoffermyndigheten medverkar med ett seminarium på Stockholm Criminology Symposium den 20 juni. Seminariet har titeln "Measures to protect kids from violence".
 • 04 jul
  Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2017
  Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld – dags för en förändring?” och det andra ”Från oro till anmälan – att uppmärksamma brottsutsatta barn".
 • 13 okt
  Temadag om barns utsatthet för våld, Göteborg
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om barns utsatthet för våld. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
Senast uppdaterad:2012-03-27