Arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt seminarier och större temadagar med olika brottsofferteman riktade till olika målgrupper. Ambitionen är att sprida dessa till olika orter runt om i landet.

Nedan finns programinformation om aktuella arrangemang.
 • 31 maj
  Att uppmärksamma brottsutsatta barn i förskolan
  Operation kvinnofrid, Länsstyrelsen i Stockholms län och Brottsoffermyndigheten bjuder in till en förmiddag om Brottsoffermyndighetens handledning Liten och trygg. Arrangemanget riktar sig till förskolechefer och personal inom förskolan.
 • 09 jun
  Konferens om hatbrott, Göteborg
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om hatbrott i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Kunskapscentrum om brottsutsatthet.
 • 20 jun
  Seminarium på Stockholm Criminology Symposium 2017
  Brottsoffermyndigheten medverkar med ett seminarium på Stockholm Criminology Symposium den 20 juni. Seminariet har titeln "Measures to protect kids from violence".
 • 04 jul
  Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2017
  Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld – dags för en förändring?” och det andra ”Från oro till anmälan – att uppmärksamma brottsutsatta barn".
 • 13 okt
  Temadag om barns utsatthet för våld, Göteborg
  Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om barns utsatthet för våld. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
 • 20 okt
  Temadag Riva hinder, Umeå
  Brottsoffermyndigheten tillsammans med Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens läns landsting arrangerar temadag i Umeå. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
Senast uppdaterad:2012-03-27