Arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar kontinuerligt seminarier och större temadagar med olika brottsofferteman riktade till olika målgrupper. Ambitionen är att sprida dessa till olika orter runt om i landet.

Nedan finns programinformation om aktuella arrangemang.
 • 20 okt
  Temadag Riva hinder, Umeå
  Välkommen till en temadag den 20 oktober som riktar sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Temadagen äger rum i Umeå och sänds också via webben.
 • 30 okt
  Brottsoffermyndigheten på Skolforum 2017, Älvsjö
  Brottsoffermyndigheten ställer ut på Skolforum 2017 och medverkar med en föreläsning. Varmt välkommen!
 • 15 nov
  Att uppmärksamma brottsutsatta barn, Skellefteå
  Brottsoffermyndigheten, Skellefteå kommun och länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län och bjuder in till en förmiddag om Liten och trygg, Brottsoffermyndighetens handledning för förskolan. Arrangemanget riktar sig till förskolechefer och personal på förskolor i Norr- och Västerbotten. Varmt välkomna!
 • 21 nov
  Viktimologisk forskarkonferens 2017, Stockholm
  Den 21 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Årets tema är barn och unga som utsatts för brott.
 • 22 nov
  Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta, Stockholm
  Den 22 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer.
Senast uppdaterad:2012-03-27