Upphandling

På den här sidan hittar du information om Brottsoffermyndighetens upphandlingar. Upphandlingarna på Brottsoffermyndigheten sker enligt lagen om offentlig upphandling.

Brottsoffermyndigheten har för närvarande inga pågående upphandlingar.

Senast uppdaterad:2018-01-02