Upphandling

På denna sida hittar du information om Brottsoffermyndighetens upphandlingar. Upphandlingarna på Brottsoffermyndigheten sker enligt lagen om offentlig upphandling.

Pågående upphandlingar

Förenklad upphandling av reklambyråtjänster

Brottsoffermyndigheten i Umeå upphandlar för närvarande reklambyråtjänster. Anbud lämnas via upphandlingsverktyget TendSign senast 2015-12-17.

Läs mer om upphandlingen och lämna anbud

Senast uppdaterad:2015-11-23