Upphandling

På den här sidan hittar du information om Brottsoffermyndighetens upphandlingar. Upphandlingarna på Brottsoffermyndigheten sker enligt lagen om offentlig upphandling.

Aktuell upphandling: Webbtjänster och webbutbildning

Brottsoffermyndigheten söker en leverantör som kan bistå myndigheten med att förvalta och utveckla webbplatser och webbutbildningar, vilket även inkluderar filmproduktion. Leverantören ska också bistå i arbetet med att ta fram nya webbplatser och webbutbildningar.

Läs förfrågningsunderlag och lämna anbud

Brottsoffermyndigheten använder upphandlingsverktyget Visma TendSign. För att kunna ta del av förfrågningsunderlag och lämna anbud behöver du ett användarkonto hos TendSign. Om du inte redan har ett användarkonto kan du skapa ett på TendSigns webbplats. Det kostar inget och genom ditt konto kan du se samtliga upphandlingar som publiceras via TendSign, inte bara Brottsoffermyndighetens.
Skapa ett konto på TendSign.

Om du enbart önskar att ta del av förfrågningsunderlaget kan du kontakta Brottsoffermyndigheten på registrator@brottsoffermyndigheten.se. 

Senast uppdaterad:2017-10-09