Upphandling

På denna sida hittar du information om Brottsoffermyndighetens upphandlingar. Upphandlingarna på Brottsoffermyndigheten sker enligt lagen om offentlig upphandling.

För närvarande pågår inga upphandlingar.

Senast uppdaterad:2017-05-02