Pressmeddelanden

 • Kampanj för unga om frivilligt sex

  2018-11-06 Sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott. Det är huvudbudskapet i en kampanj från Brottsoffermyndigheten för att öka kunskapen om den nya sexualbrottslagstiftningen. Kampanjen sprids i första hand digitalt och riktar sig till unga i åldern 18-25 år.

 • Tre uppsatser får pris av Brottsoffermyndigheten 2018

  2018-11-05 Barns våld mot föräldrar, bevisvärdering av muntliga utsagor i brottmålsprocessen och bilder av våldtäktsoffer i nyhetsmedia. Det handlar de tre uppsatser som nu får pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus om.

 • Kidnappad svensk får rekordstor ersättning

  2018-06-21 Den svenske man som kidnappades i Mali 2011 får drygt 1,1 miljoner kronor i ersättning från Brottsoffermyndigheten. Han får högsta möjliga belopp för fysiskt och psykiskt lidande och för den inkomst han har förlorat. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

 • Unga ska få kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen

  2018-03-20 Brottsoffermyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen. Målgruppen är i huvudsak unga i åldern 13-25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag.

Senast uppdaterad:2012-03-16