Pressmeddelanden

  • Unga ska få kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen

    2018-03-20 Brottsoffermyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen. Målgruppen är i huvudsak unga i åldern 13-25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag.

Senast uppdaterad:2012-03-16