Pressmeddelanden

  • Tre uppsatser får pris av Brottsoffermyndigheten 2017

    2017-03-06 Våldsutsatta papperslösa kvinnors rätt till skydd, alternativa möjligheter till skadestånd för sexualbrottsoffer och förskolebarns avslöjanden av sexuella övergrepp. Det handlar de tre uppsatser som nu får pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus om.

  • Ingen brottsskadeersättning till poliser efter skolattacken i Trollhättan

    2017-03-02 De två poliser som var först till brottsplatsen under skolattacken i Trollhättan har inte rätt till brottsskadeersättning för kränkning. Det har Brottsoffermyndigheten beslutat bland annat eftersom poliserna var utbildade för att hantera den aktuella situationen och eftersom de visste att gärningspersonen var beväpnad med svärd.

  • Anhöriga till mördad får försäkringsersättning och därför ingen brottsskadeersättning

    2017-02-06 I anledning av ett uppmärksammat rättsfall har anhöriga till en 41-årig kvinna som mördades av en man som hon haft en relation med begärt ersättning från Brottsoffermyndigheten. I och med att de redan fått full ersättning via den mördade kvinnans försäkringar har de enligt brottsskadelagen inte rätt till den statliga brottsskadeersättningen.

Senast uppdaterad:2012-03-16