Pressmeddelanden

  • Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga

    2019-03-11 Närmare sju av tio unga i åldrarna 18–25 år har fått information om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning genom en kampanj av Brottsoffermyndigheten. Lagstiftningen och kampanjens huvudbudskap är att sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott.

Senast uppdaterad:2012-03-16