Pressmeddelanden

  • Kidnappad svensk får rekordstor ersättning

    2018-06-21 Den svenske man som kidnappades i Mali 2011 får drygt 1,1 miljoner kronor i ersättning från Brottsoffermyndigheten. Han får högsta möjliga belopp för fysiskt och psykiskt lidande och för den inkomst han har förlorat. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

  • Unga ska få kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen

    2018-03-20 Brottsoffermyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen. Målgruppen är i huvudsak unga i åldern 13-25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag.

Senast uppdaterad:2012-03-16