Brottsoffermyndigheten söker notariemeriterad beslutsfattare till brottsskadeenheten

En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Vid Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet handläggs varje år cirka 10 000 ärenden om brottsskadeersättning och vi beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med cirka 120 miljoner kronor. Handläggningen utförs av beslutsfattare i samarbete med beredningsjurister samt beredningsassistenter.

Aktuella förändringar i straff- och ersättningsrätten påverkar både antalet ansökningar om brottsskadeersättning och vår praxisbildning. Vi förstärker därför verksamheten och söker en notariemeriterad jurist för arbete som beslutsfattare vid myndighetens brottsskadeenhet. De ärenden som vi handlägger förutsätter att du har goda kunskaper i straffrätt och skadeståndsrätt.

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2023.