Brottsoffermyndigheten söker jurist till regressenheten

En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Myndigheten handlägger varje år cirka 10 000 ärenden om brottsskadeersättning och beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med mer än 100 miljoner kronor. När ersättning betalats ut återkräver myndigheten så mycket som möjligt av de utbetalda medlen från den dömda gärningspersonen. Återkraven handläggs av regressenheten.

Myndigheten utökar nu sin verksamhet genom en ytterligare satsning på kravhantering och processföring. Vi söker nu dig med juristexamen för arbete på myndighetens regressenhet. Din uppgift blir att i en inkassoverksamhet, i nära samarbete med övrig personal, handlägga myndighetens kravärenden mot dömda gärningspersoner. 

Sista ansökningsdag är den 29 januari 2023.