Brottsoffermyndigheten söker handläggare vid Brottsofferfonden

Vi söker nu handläggare med akademisk examen inom juridik, rättsvetenskap, kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap eller motsvarande för arbete vid Brottsofferfonden. Som handläggare vid Brottsofferfonden blir din huvudsakliga arbetsuppgift att handlägga ansökningar till Brottsofferfonden och föredra dem för beslut.