Brottsoffermyndigheten har stängt den 29–30 maj

Med anledning av personalutbildning håller Brottsoffermyndigheten stängt måndag och tisdag den 29–30 maj. Det innebär att du inte kan ringa till oss via växel eller servicetelefon eller besöka oss. Du är välkommen att kontakta oss via e-post eller återkomma under onsdagen i stället.