Artiklar från nyhetsbrev

 • Tydligare jämställdhetsperspektiv på Brottsoffermyndigheten 2015-12-17

  Brottsoffermyndigheten ska säkerställa att resultatet av det arbete som myndigheten bedriver är likvärdigt för kvinnor och män. I en ny handlingsplan presenterar myndigheten nu sitt arbete med jämställdhetsintegrering för de kommande tre åren.

 • Ulf Hjerppe − ny enhetschef på Brottsoffermyndigheten 2015-05-11

  Ulf Hjerppe är ny chef för enheten Kunskapscentrum och Brottsofferfonden på Brottsoffermyndigheten. Han är ett välbekant ansikte, redan 2003 påbörjade han sitt arbete på Kunskapscentrum.

 • 48 000 personer fick hjälp av vittnesstöd 2015-05-11

  Under 2014 har drygt 48 000 personer fått hjälp av vittnesstöd på Sveriges domstolar. Över hälften av dem som får stöd är vittnen, men även målsägande, anhöriga och till viss del tilltalade får hjälp. Det är lika vanligt att målsägande får stöd som anhöriga och vänner.

 • Höjda avgifter till Brottsofferfonden 2015-02-13

  Från och med den 1 februari ska den som dömts för ett brott som kan ge fängelse betala 800 kronor istället för 500 kronor till Brottsofferfonden. Dessutom har avgiften för den som avtjänar sitt straff med elektronisk fotboja höjts från 50 kronor per dag till 80 kronor per dag, dock högst 9600 kronor för hela perioden.

 • Allt fler ansöker om brottsskadeersättning 2015-02-13

  I fjol ansökte 10 085 personer om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten, en ökning med fem procent jämfört med 2013. Ökningen gäller framför allt ansökningar om ersättning för personskada. Totalt har Brottsoffermyndigheten betalat ut 111 miljoner kronor till brottsoffer under 2014 – den högsta siffran på fem år.

 • Över 30 miljoner i intäkter från skadevållare 2015-02-13

  Brottsoffermyndigheten har under 2014 haft en svag ökning av intäkter från skadevållare som är skyldiga pengar till myndigheten. Att få in skadestånden tar tid eftersom skadevållarna till en början inte har någon ekonomisk möjlighet att betala. Men förändrade livssituationer och avbetalningsplaner gör att intäkterna årligen ändå uppgår till över 30 miljoner kronor.

 • Ny avhandling om brottsoffer 2014-12-18

  Anna Wergens, jurist vid Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum, disputerade den 3 december 2014 på en avhandling med titeln Human rights for victims of non-state crime. Taking victims seriously? I avhandlingen behandlas två centrala frågor: de mänskliga rättigheternas betydelse för brottsoffer och vilken ställning brottsoffers rättigheter har i MR-rätten.

 • Regressverksamhetens bakgrund och utveckling 2014-11-04

  När Brottsoffermyndigheten inrättades 1994 fanns ingen verksamhet för återkrav. I dag har myndigheten en välutvecklad inkassohantering genom sin regressenhet med mer än 35 000 aktiva kravärenden.

 • Peter Jonsson ny enhetschef vid brottsskadeenheten 2014-11-04

  Den 1 oktober 2014 tillträdde Peter Jonsson som enhetschef vid brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten. Peter har varit åklagare och har bland annat arbetat på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

 • Ny rapport om stöd till brottsofferforskning 2014-11-04

  Nu finns en sammanställning av de forskningsprojekt som har finansierats via Brottsoffermyndigheten mellan åren 1994 och 2013. Docenten Tommy Andersson, institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, har inventerat de 211 projekt som har beviljats medel för brottsofferforskning.

1 2 3 4 5  ... 

Senast uppdaterad:2012-03-16