Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev

I Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev finner du bl.a. myndighetens senaste avgöranden av principiell art gällande kränkningsersättning. Här finns också aktuell information om arrangemang, rapporter från brottsofferrelaterade projekt runt om i landet, intervjuer och artiklar om olika teman. I nyhetsbrevet kan du även följa den senaste viktimologiska forskningen i Sverige.


Klicka här för att starta en prenumeration!

Från och med 2010 distribueras Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev digitalt och nedan finns länkar till årets och föregående års nyhetsbrev. Artiklar från de digitala nyhetsbreven finns i fulltext, se Artiklar från nyhetsbrev. Före 2010 gavs nyhetsbrevet ut i pappersform och de finns tillgängliga i filformat, se Arkiv med äldre nyhetsbrev!

Kontakta gärna redaktionen på Kunskapscentrum för frågor kring nyhetsbrevets innehåll!

 

Senast uppdaterad:2012-04-02