Yttrande över betänkande om skydd för barn som bevittnat brott

Här kan du läsa Brottsoffermyndighetens yttrande över betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32).

Läs Brottsoffermyndighetens övergripande synpunkter beträffande utredningens förslag om barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar mellan närstående.

Ladda ner yttrandet som pdf

Länk till utredningen (SOU 2019:32)

Senast uppdaterad:2019-09-23
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå