Skådespelaren Bianca Kronlöf och texten Do not fall silent till vänster om henne.

Webbplats om hot och hat översatt till engelska

Brottsoffermyndigheten har översatt webbplatsen Tystna inte till engelska. På webbplatsen finns information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer, forskare och influencers.

– Vi vill på detta sätt kunna nå ut till fler personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, säger Maria Königsson, projektledare.

Webbplatsen Tystna inte ger bland annat information om vad som kan vara brottsligt, hur en polisanmälan går till och var det finns stöd och hjälp att få.

Brottsoffermyndigheten har tagit fram webbplatsen på uppdrag av regeringen. Den lanserades i maj 2019. I slutet av februari 2020 fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen att fortsätta sprida information om Tystna inte. Översättningen till engelska är en del av det uppdraget.

Besök den engelska versionen av Tystna inte.

Senast uppdaterad:2020-07-02