Viktimologisk forskarkonferens 2020 ställs in

Årets viktimologiska forskarkonferens som skulle anordnas den 5 november i Stockholm flyttas till 2021.

På grund av gällande restriktioner för att minska smittspridning av coronaviruset ställs årets viktimologiska forskarkonferens in och flyttas till år 2021.

Mer information om nästa års konferens kommer att publiceras på Brottsoffermyndighetens webbplats under våren 2021.

Senast uppdaterad:2020-09-15