Uppdaterade blanketter – beställ nya

Blanketterna har uppdaterats för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.

Blanketterna för ansökan om brottsskadeersättning och medel från Brottsofferfonden har uppdaterats för att de ska uppfylla dataskyddsförordningens krav. Kasta de gamla blanketterna och beställ eller skriv ut nya blanketter från vår webbplats i stället.

Beställ eller ladda ner blanketter.

Senast uppdaterad:2018-05-22