Två flickor får ersättning för spridning av nakenbilder

Två flickor utsattes för spridning av nakenbilder och filmer. De får nu 125 000 respektive 80 000 kronor i brottsskadeersättning. Ersättningen omfattar också grovt förtal tack vare en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2018.

– Det är mycket positivt att staten nu bättre kan kompensera personer som utsatts för den här typen av brottslighet, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Tidigare har Brottsoffermyndigheten bara kunnat ersätta den kränkning av privatlivet som brotten inneburit. Det har inte gått att få brottsskadeersättning för ärekränkning. En lagändring från den 1 januari 2018 ger möjlighet till brottsskadeersättning även för ärekränkningsbrottet grovt förtal. Det går att få ersättning även om brottet inträffade före 2018 i beslut som fattas efter årsskiftet. Från den 1 januari 2018 finns också det nya brottet olaga integritetsintrång som även det ger möjlighet till brottsskadeersättning för spridning av bilder och filmer.

I de aktuella besluten var den ena flickan 13 år när hon 2011 via internet fick kontakt med en man. Hon inledde sedan en relation med honom över internet och skickade nakenbilder och filmer där hon utförde sexuella handlingar. När hon avslutade förhållandet efter cirka två år började bilderna och filmerna spridas till flickans anhöriga och vänner via Facebook Dessutom skapades falska Facebook-konton i namn som liknade hennes där nakenbilder och filmer med henne gjordes tillgängliga. Spridningen pågick under åtta månader och hon fick även ta emot hot via telefon vid tre tillfällen. I samband med att flickan fyllde 18 år skapades nya konton där bilder och filmer spreds.

En annan flicka utsattes för samma typ av brottslighet 2013 när hon var 13 år men under en mer begränsad tid, cirka två månader. Genom hot hade  en man redan ett år tidigare förmått flickan att skicka nakenbilder till honom och en film som visade när hon utförde en sexuell handling på sig själv.

Nämnden för brottsskadeersättning har beslutat att båda flickorna har rätt till ersättning för kränkning. Den äldre flickan får ersättning med 125 000 kronor och den yngre får 80 000 kronor. 
 – Sammantaget har flickorna utsatts för en mycket allvarlig kränkning, säger Gunnar Björklund, jurist vid Brottsskadeenheten.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 11
E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se

Gunnar Björklund, jurist vid Brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 66
E-post: gunnar.bjorklund@brottsoffermyndigheten.se

 

Senast uppdaterad:2018-06-28