Två år sedan terrorattentatet på Drottninggatan

Den 7 april för två år sedan skedde terrorattentatet på Drottninggatan. I slutet av juni 2018 vann domen laga kraft. Efter det har Brottsoffermyndigheten betalat ut närmare 11,3 miljoner kronor i brottsskadeersättning till 115 personer.

För nästan ett år sedan föll tingsrättens dom. Den man som genomförde terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm dömdes då för terroristbrott genom fem mord och allmänfarlig ödeläggelse. Han dömdes också för försök till terroristbrott genom 119 fall av försök till mord. Dessutom ansåg tingsrätten att han i 24 fall hade gjort sig skyldig till brottet framkallande av fara för annan.

Straffet bestämdes till livstids fängelse och därefter livstids utvisning. Han dömdes också att betala skadestånd till 136 identifierade målsägande. Eftersom mannen saknar betalningsförmåga har de målsägande inte kunnat få ut sina skadestånd. De har istället kunnat ansöka om kompensation genom försäkrings- och brottsskadeersättning.

141 ansökningar om brottsskadeersättning

Brottsoffermyndigheten har fått in 141 ansökningar om brottsskadeersättning. Av dem kommer 28 stycken från sökanden som inte finns med i domen.

Brottsoffermyndigheten har lämnat brottsskadeersättning med totalt nära11,3 miljoner kronor till 115 personer. Ersättningen gäller framför allt för kränkning och nivåerna har varierat från 30 000 kronor upp till 150 000 kronor, bland annat beroende på vilken typ av brott som de som ansökt har blivit utsatta för. Myndigheten har följt den sakprövade domen när det gäller bedömningen av ersättningsnivåer. De som fått fysiska och psykiska skador, så kallade personskador, har i första hand hänvisats till Moderna Försäkringar där lastbilen var försäkrad.

Av de målsägande som är identifierade i domen och som kan ha rätt till brottsskadeersättning är det fem personer som ännu inte inkommit med någon ansökan. Detta kan ha olika förklaringar, till exempel att de redan fått full kompensation via försäkringsersättning.

Två personer har fått 125 000 kronor vardera i brottsskadeersättning trots att de inte omfattas av domen. Läs mer om detta i en tidigare nyhet från Brottsoffermyndigheten:
Brottsskadeersättning efter terrorattentatet på Drottninggatan trots att personerna inte omfattas av domen

Alla målsägande är inte identifierade

Det är fortfarande 25 målsägande i domen som inte är identifierade. Brottsoffermyndigheten ser gärna att dessa personer lämnar in en ansökan eftersom det är högst troligt att de har rätt till ersättning om de inte blivit fullt kompenserade genom försäkringsersättning. 

Det är möjligt att ansöka om brottsskadeersättning inom tre år från det att den rättsliga processen avslutades, det vill säga från det att den aktuella domen vann laga kraft. Det innebär att det är möjligt för vuxna att ansöka om brottsskadeersättning fram till den 28 juni 2021. Barn kan däremot ansöka om brottsskadeersättning ända fram till 21 års ålder.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:

Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 60
E-post: asa.lundmark@brottsoffermyndigheten.se
 
Ingela Ackemo, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande terrorattentatet på Drottninggatan
Telefon: 090-70 82 70
E-post: ingela.ackemo@brottsoffermyndigheten.se
 
Anna Sundén Larsson, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande terrorattentatet på Drottninggatan
Telefon: 090-70 82 30
E-post: anna.sunden.larsson@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2019-04-05
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå