Tips om ni ska söka medel från Brottsofferfonden

Har ni ett projekt som ni vill ha finansiering för? Då är det dags att börja planera. Maria Königsson, handläggare på Brottsofferfonden, ger tips om vad ni ska tänka på.

– Det finns mer pengar i Brottsofferfonden för ideella föreningar. Vi ser fram emot att få in många bra ansökningar, säger Maria Königsson.

Vad är det första steget för de som tänkt göra en ansökan?

– Sätt er ner och planera. Vad behöver er organisation? Vad vill ni att projektet ska leda till? Finns det nya personer som engagerat sig i föreningen som behöver mer kunskap? Då kan det vara läge att ordna en utbildning. Behöver ni nå ut med information till brottsoffer om vad ni kan hjälpa till med? Det kanske finns vissa brottsoffergrupper som ni måste bli bättre på att nå. Tänk brett till att börja med, men sedan är det viktigt att avgränsa projektet och bestämma er för vad ni klarar av att genomföra.

Vad menas med att projektet ska vara brottsofferinriktat?

– Det handlar om att de som utsatts för brott ska få bättre stöd och bemötande eller att projektet ska öka kunskapen om brottsoffer. Fokus är alltså inte att förhindra att någon utsätts för brott eller att förebygga brott. Det är givetvis också viktiga frågor, men Brottsofferfonden får inte ge medel till den typen av projekt.

Hur ska en bra budget se ut?

– Det kan vara svårt att veta vad kostnaderna kommer att bli, särskilt när det gäller lite större projekt. Försök ändå att göra en uppskattning genom att bryta ner utgifterna. Hur mycket ska tryckeriet ha för att trycka 500 broschyrer? Vad kostar det att annonsera i lokaltidningen? Vad tar konferensanläggningen för en lokal med fika? Vad begär en föreläsare i arvode? Ring gärna runt och fråga om priser.

Får man det belopp som man söker?

– Det är inte säkert. Brottsoffermyndigheten vill finansiera så många bra projekt som möjligt och då kan inte alla få full finansiering. Ibland är inte hela projektet brottsofferinriktat och då kan vi bara finansiera delar av det. Får ni inte hela summan kan det vara bra att söka från andra finansiärer. Kom också ihåg att många är välvilligt inställda till ideella organisationer. Vi har sett exempel på studieförbund som lånat ut sina lokaler för föreläsningar och affärer som har bidragit med kaffe och fika till öppet hus-aktiviteter.

Vilken är den vanligaste missen?

– Att projektet redan är genomfört. Tyvärr får vi in ansökningar för projekt som redan är klara eller som kommer att starta innan det finns något beslut om bidrag. Om ni söker på våren kan projektet starta tidigast i juli och om ni söker på hösten går det inte att börja projektet förrän i januari.

Har du några tips på andra lyckade projekt?

– Ja, vi har fått in många bra ansökningar genom åren. Några av dem har vi samlat i en idébank på Brottsoffermyndighetens webbplats.

Mer information

Idébank för brottsofferinriktade projekt
Mer om brottsofferinriktade projekt
Kontakta Brottsofferfonden

 

Senast uppdaterad:2017-03-03