Sök medel från Brottsofferfonden hösten 2017

Den 1 oktober 2017 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i höstens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

Det är möjligt att söka medel för brottsofferinriktade projekt och forskningsprojekt. Det övergripande målet med projektet ska vara att öka kunskapen om brottsoffer eller att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.

Ansökan ska komma in till Brottsoffermyndigheten senast den 1 oktober 2017.

sök medel

 

projekt som beviljats medel

Senast uppdaterad:2017-08-18