Sök medel för att uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen

Har er organisation planer på att uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen? Det går det bra att söka medel från Brottsofferfonden. Här kommer några tips för att lyckas med arrangemanget.

Fonden har tidigare år beviljat mellan 10 000 till 30 000 kronor till organisationer som vill uppmärksamma dagen. Men beroende på innehåll och vilka kostnader som arrangemanget har kan fonden bidra med både lägre och högre summor.

Samverka

Kanske kan ni genomföra dagen tillsammans med andra organisationer som arbetar med brottsofferfrågor? På så sätt kan ni göra ett större arrangemang i och med att det går att fördela arbetsuppgifter på fler personer. Det händer till exempel att kvinno- och brottsofferjourer samarbetar för att uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen.

Ni kan också kontakta ett lokalt studieförbund eller ett bibliotek för att höra hur de skulle kunna hjälpa er, till exempel med lokaler för föreläsningar och utställningar. Eller varför inte fråga det lokala tryckeriet om de kan hjälpa er med affischer och om den lokala matvarubutiken kan bidra med fika?

Var där folk finns

För att locka deltagare är det en fördel att vara på platser där det är mycket folk i rörelse, till exempel bibliotek, köpcentrum, ungdomsgårdar eller buss- och tågstationer.
Ett annat sätt är att rikta arrangemanget mot en specifik målgrupp och arrangera dagen för dem, till exempel för poliser eller lärare.

Anlita lokala föreläsare

Det finns ofta många duktiga och erfarna personer på orten som arbetar med brottsofferfrågor, till exempel inom polisen och socialtjänsten eller på en närliggande högskola. Om personen dessutom kan ge ett lokalt perspektiv på en brottsofferfråga blir arrangemanget mer intressant för de som bor i kommunen.

Marknadsför er och ert arrangemang

Fundera redan i er projektansökan hur ni kan nå ut med information om ert arrangemang och er verksamhet. Hur kan ni locka många besökare och kanske även rekrytera fler medlemmar? Här är några exempel på aktiviteter:
• Rikta inbjudningarna – fundera över vilka ni helst skulle vilja deltog i arrangemanget. Sprid informationen direkt till den målgruppen.
• Sprid information om arrangemanget på sociala medier, till exempel genom att skapa ett event på Facebook.
• Annonsera i en lokaltidning – kanske kan ni som ideell förening få ett fördelaktigt pris? Försök också att få lokalmedier att uppmärksamma ert arrangemang.
• Sätt upp affischer på anslagstavlor.
• Dela ut informationsmaterial om er verksamhet under själva arrangemanget. 

Senast uppdaterad:2020-05-19