Slopat grundavdrag för brottsskadeersättning från 1 juli 2020

Från den 1 juli i år slipper alla brottsoffer som får brottsskadeersättning det grundavdrag som i dag görs från ersättningen. Det blir möjligt tack vare en lagändring.
– Det här innebär att brottsoffer som söker brottsskadeersättning fortsättningsvis kan få 1 500 kronor mer utbetalt än tidigare, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Enligt de nuvarande bestämmelserna i brottsskadelagen ska Brottsoffermyndigheten för de flesta brottsoffer göra ett grundavdrag på 1 500 kronor från brottsskadeersättning. Grundavdraget är en administrativ avgift som kan liknas vid försäkringsbolagens självrisk.

Mer förmånligt för alla brottsoffer

Lagändringen görs för att skapa ett system för brottsskadeersättning som blir enklare och lättare för brottsoffer att förstå. Det finns också fler fördelar.
– Med lagändringen blir systemet mer förmånligt för de som ansöker om brottsskadeersättning och dessutom behandlas alla brottsoffer lika, säger Annika Öster.

Lagändringen innebär också att Sverige på ett bättre sätt lever upp till EU:s terrorismdirektiv om att offer för terroristbrott ska få kostnadsfritt stöd.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten
Tel: 090-70 82 60
E-post: asa.lundmark@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2020-06-22