Se forskarfilmer – lär dig mer om brottsofferfrågor

Varför är det viktigt att veta hur minnet fungerar när någon utsatts för brott? Vilken roll spelar omgivningen för om en våldsutsatt kvinna lämnar en relation eller inte? Hur skiljer sig stödet mellan glesbygd och storstad? De här frågorna får du reda på mer om i Brottsoffermyndighetens nya forskarfilmer.

Brottsoffermyndigheten har uppdrag från regeringen att sprida resultat från de forsknings- och utvecklingsprojekt som finansierats av Brottsofferfonden. Filmerna är en del i det arbetet.

 

Att minnas och berätta om brott

 

 

Omgivningens betydelse för våldsutsatta kvinnor och barnGlesbygd eller storstad? Olika stöd till våldsutsatta kvinnor

 

Senast uppdaterad:2019-11-25