Se föreläsningarna från Internationella Brottsofferdagen 2017

Den 22 februari arrangerade Brottsoffermyndigheten och sju ideella föreningar Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. UR Samtiden fanns på plats och filmade föreläsningarna. Nu går det att se föreläsningarna på Brottsoffermyndighetens webbplats.

Ulf Hjerppe, Brottsoffermyndigheten, tackar Morgan Johansson, justitieminster, för hans föredrag.

Följande föreläsningar  har filmats:

Regeringens syn på brottsbekämpning
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister (S)

Stödja offer för hat och våld
Paul Iganski, professor i kriminologi och straffrätt vid Lancaster University i Storbritannien

Barns tillförlitlighet och trovärdighet
Sara Landström, psykologiforskare vid Göteborgs universitet

Upptäcka och hjälpa utsatta barn
Linnea Åberg, jurist vid Brottsoffermyndigheten

Skydda barn från sexuell exploatering
Anna Kaldal, forskare i processrätt, Malou Andersson, doktor i straffrätt, samt Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT

Utøya och posttraumatisk stress
Jon-Håkon Schultz och Åse Langballe, båda forskare vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo

Se föreläsningarna.

Bildtext: Ulf Hjerppe, Brottsoffermyndigheten, tackar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för hans inledningstal.
Foto: Jenny von Knorring/Regeringskansliet.

 

Senast uppdaterad:2017-04-21