Se filmade föreläsningar från Internationella Brottsofferdagen 2020

Den 21 februari högtidlighölls Internationella Brottsofferdagen 2020 på Norra Latin i Stockholm. Brottsoffermyndigheten arrangerade dagen tillsammans med nio ideella organisationer och årets tema var barn och ungas rättigheter. Nu finns de filmade föreläsningarna publicerade på UR Play.

Föreläsningarna handlar bland annat om barnkonventionen och hur barn och unga drabbas av sexuella övergrepp via nätet.

Se samtliga filmade föreläsningar från Internationella Brottsofferdagen 2020 på UR Play

 

Inledningstal av Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster

Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster presenterar myndighetens verksamhet och arbete under det senaste året. Hon pratar också om vilka utmaningar som finns inför framtiden.

Se föreläsningen på UR Play

 

Barnkonventionen som svensk lag – utmaningar och möjligheter

Elisabeth Dahlin är sedan 2018 generaldirektör och barnombudsman vid Sveriges barnrättsmyndighet, Barnombudsmannen. I sin föreläsning berättar hon om vad som händer när barnkonventionen är lag och vilka utmaningar vi står inför.

Se föreläsningen på UR Play

 

Sexualbrott mot barn på nätet – en utmaning för rättsväsendet

Malin Joleby är doktorand inom rättspsykologi och utvecklingspsykologi vid Göteborgs universitet. Hennes föreläsning tar upp ökningen av sexualbrott mot barn på nätet och de allvarliga konsekvenser detta får hos de barn som drabbas.

Se föreläsningen på UR Play

 

Att prata om ömsesidigt sex i skolan – en presentation av kortfilmspaketet Vill du?

Kalle Röcklinger är sakkunnig i sexualrådgivning respektive utbildningsfrågor på Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Hon presenterar kortfilmspaketet Vill du? Syftet med filmerna är att visa hur en faktiskt kan agera och hur vi tillsammans kan stärka positiva normer och därmed förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld.

Se föreläsningen på UR Play

 

Är barnkonventionen och förslaget om barnfridsbrott ett tillräckligt skydd för barn?

Olagligt men inte straffbart heter en ny rapport från Unicef Sverige, där det straffrättsliga skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet ses över. Juristen Karin Ödquist Drackner och advokaterna Rebecca Lagh och Ulrika Rogland diskuterar lagstiftningen och varför utsatta barn hamnar mellan stolarna.

Se panelsamtalet på UR Play

 

Barn som utsätts för sexuella övergrepp av kvinnliga förövare

Barnrättsorganisationen ECPAT har tittat närmare på kvinnor som förövare och hur det går att upptäcka och stötta barn som utsätts av kvinnor. Det finns i dag en tendens i samhället att inte se kvinnor som förövare av sexuella övergrepp på barn, vilket leder till att barns utsatthet inte identifieras eller tas på allvar. Johanna Engström, psykolog och utredare vid ECPAT, och Linda Jonsson, universitetslektor, berättar om hur vi med mer kunskap kan hjälpa fler barn.

Se föreläsningen på UR Play

Senast uppdaterad:2020-03-27