Se bilderna från Internationella Brottsofferdagen

Den 22 februari 2018 uppmärksammades den Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. Drygt 400 personer var på plats för att ta del av aulaföreläsningar och seminarier inom brottsofferområdet.

Huvudarrangör för arrangemanget är Brottsoffermyndigheten i samarbete med Brottsofferjouren Sverige, BRIS, ECPAT Sverige, RFSL, Roks, Rädda Barnen och Unizon.

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, inledde dagen med ett tal.

Therese Enarsson, universitetslektor vid juridiska institutionen, Umeå universitet, höll en föreläsning med titeln Offer för näthat: rättsliga möjligheter till upprättelse.

  
Gudrun Antemar, utredare och lagman vid Stockholms tingsrätt, föreläste om
integritet och straffskydd.  

Anna Wergens, juris doktor, Brottsoffermyndigheten, höll ett seminarium om forsknings- och kunskapsöversikten Barn och unga som brottsoffer.

Ulf Hjerppe, chef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum på Brottsoffermyndigheten, var moderator under dagen.

Åsa Lundmark, jurist och Peter Jonsson, chef på brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten, höll ett seminiarum om ersättning till personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp via nätet.

 

Senast uppdaterad:2018-03-23