Grön växt som står i ett fönster med vita gardiner.

Så kan övergrepp upptäckas bland äldre

Ett formulär med tio frågor kan hjälpa sjukvården att upptäcka och följa upp utsatthet för övergrepp bland äldre. En första studie har visat att formuläret fungerar bra – utsatthet upptäcks oavsett om det hänt nyligen eller för över 70 år sedan.

– Sjukvården är dålig på att följa upp utsatthet för våld bland patienter i allmänhet och i synnerhet bland äldre. Det finns fördomar om att våldet tar slut vid en viss ålder, säger Johanna Simmons, ST-läkare i geriatrik och medicine doktor vid Linköpings universitet, som leder ett forskningsprojekt som finansieras av Brottsofferfonden.

Inget liknande används i dag

Har någon försökt kontrollera dig, begränsa din kontakt med andra eller bestämma vad du får och inte får göra? Det är en av de tio frågor om utsatthet för fysiskt, emotionellt, sexuellt och ekonomiskt våld samt försummelse som finns med i det formulär som Johanna Simmons och hennes kollegor tagit fram. Utifrån vad forskarna känner till används inget liknande i dag inom svensk sjukvård för att ta reda på utsatthet bland äldre.

resultat

Formuläret har testats i en studie där 95 personer över 65 år som var inlagda på sjukhus besvarat frågorna. Därefter har forskarna intervjuat 71 av dessa personer för att ta reda på hur bra formuläret fungerar. Resultaten är goda.
– Med hjälp av formuläret hittade vi många utsatta och vi hittade brett, från de som inte varit med om så jätteallvarliga upplevelser till de som varit med om väldigt allvarliga upplevelser. Dessutom hittade vi med hjälp av formuläret alla de som behövde uppföljande stödinsatser, berättar Johanna Simmons.

Svårt traumatiserade 70 år efter övergrepp

Forskarna frågade i sin studie om våld och försummelse genom hela livet, inte bara efter 65 års ålder.
– Flera av de vi intervjuade led fortfarande mycket av övergrepp som inträffat för 70 eller 80 år sedan, berättar hon.
De flesta som intervjuades hade sedan tidigare berättat om det som de varit med om för anhöriga. Några hade berättat för anhöriga i samband med metoo-uppropen. Under intervjuerna mötte forskarna också personer som för första gången berättade om sin utsatthet, i vissa fall allvarlig utsatthet i barndomen.
– Det här visar hur viktigt det är att upptäcka utsatthet tidigt.

Obekväma och otränade i att fråga

Varför frågar sjukvårdspersonal inte om utsatthet för övergrepp i dag?
– Många som arbetar inom vården är obekväma och otränade att ställa frågor om våld. För dem kan det vara enklare med ett formulär, säger Johanna Simmons och betonar vikten av att följa upp frågorna.
–Om någon svarar ja på en fråga om övergrepp i ett formulär men ingen följer upp det är det sannolikt värre än att inte fråga alls, anser hon.
Forskarna har efter intervjuerna hänvisat personer vidare till exempelvis psykiatri, primärvård, socialtjänst och kvinnojourer.

Fler kan testa formuläret

Johanna Simmons berättar att den som är intresserad gärna får testa formuläret i sin verksamhet. Med små modifieringar går det också att använda för personer under 65 år. Intresserade kan skicka e-post till johanna.simmons@liu.se
 
Läs mer om forskningsprojektet.

Foto på växt i fönster: Eduard Militaru, Unsplash
Foto av Johanna Simmons: David Brohede

Senast uppdaterad:2020-04-01