Så får ni ut ert projektbidrag från Brottsofferfonden

Om ni har beviljats medel av Brottsofferfonden får ni ett kontrakt skickat till er inom två veckor. Den eller de som är behöriga företrädare för er förening ska underteckna kontraktet och skicka in det. Därefter betalar Brottsoffermyndigheten ut projektbidraget.

För att Brottsoffermyndigheten ska kunna betala ut det beviljade bidraget behöver föreningens firmatecknare underteckna kontraktet och sedan skicka in det undertecknade kontraktet i original.

I era föreningsdokument framgår vem eller vilka som är firmatecknare och därmed behöriga att skriva under kontraktet för utbetalning av medel. Om ni har bytt styrelseledamöter och firmatecknare efter vårens årsmöte, måste ni utöver kontraktet skicka in uppdaterade uppgifter om styrelsens ledamöter och föreningens firmatecknare till Brottsoffermyndigheten.

Skicka det undertecknade kontraktet till:
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå

Med kontraktet får ni allmänna villkor om hur ni ska genomföra och redovisa projektet. I vissa fall finns det också särskilda villkor för projektet i kontraktet. Det är viktigt att ni läser igenom villkoren noggrant.

Ni får projektbidraget utbetalt till det kontonummer som ni har angett i ansökan. Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp och utbetalningen kommer från Kammarkollegiet. Det tar upp till tre veckor innan beloppet finns på kontot.

Mer information om vad som är viktigt att tänka på under projekttiden.

Hör gärna av er till handläggarna för Brottsofferfonden om ni har frågor.
Kontakta Brottsofferfonden.

Senast uppdaterad:2017-12-21