Så får ni ut ert projektbidrag

Om ni har beviljats medel av Brottsofferfonden får ni ett kontrakt skickat till er. Den eller de som är behöriga företrädare för föreningen ska underteckna kontraktet och skicka in det. Därefter betalar Brottsoffermyndigheten ut projektbidraget.

I era föreningsdokument framgår vem eller vilka som är firmatecknare och behöriga att företräda er förening. För att Brottsofferfonden ska kunna betala ut det beviljade bidraget behöver fonden det undertecknade kontraktet i original. Skicka kontraktet till:
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå

Med kontraktet får ni allmänna villkor om hur ni ska genomföra och redovisa projektet. I vissa fall finns det också särskilda villkor för projektet i kontraktet. Det är viktigt att ni läser igenom villkoren noggrant.

Ni får projektbidraget till det kontonummer som ni har angett i ansökan. Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp och utbetalningen kommer från Kammarkollegiet. Det tar upp till tre veckor innan beloppet finns på kontot, men under juli månad kan det ta lite längre tid på grund av semester.

Mer information om vad som är viktigt att tänka på under projekttiden.

Hör gärna av er om ni har funderingar.
Kontakta Brottsofferfonden.


 

Senast uppdaterad:2017-07-11