Rekord i inbetalningar från gärningspersoner

Förra året krävde Brottsoffermyndigheten tillbaka 37 miljoner kronor från gärningspersoner som har en skuld till myndigheten. Det är en ökning med drygt två miljoner kronor jämfört med 2018 och den högsta siffran någonsin.

– Huvudorsaken till rekordnivån för 2019 är att vi hade en stabil konjunktur. Fler var i arbete och kunde betala av sina skulder, säger Sten-Håkan Sidebo, chef för regressenheten.

De pengar som Brottsoffermyndigheten kräver tillbaka från gärningspersoner har myndigheten betalat ut som statlig brottsskadeersättning till brottsoffer. Myndigheten får tillbaka ungefär en tredjedel av det belopp som betalas ut till brottsoffer varje år.
–  Vårt mål är att gärningspersoner ska betala tillbaka det staten har betalat ut i deras ställe och på så sätt bidra till brottsoffers upprättelse, säger Sten-Håkan Sidebo.

I slutet av 2019 hade Brottsoffermyndigheten drygt 43 000 ärenden registrerade för återkrav. För närmare 40 000 av dessa ärenden är män betalningsansvariga.

Senast uppdaterad:2020-04-01