Rätt till ersättning för sexuella ofredanden

Att någon tafsar, blottar sig eller skickar sexuella meddelanden eller bilder är exempel på handlingar som kan räknas som sexuella ofredanden. Den som har blivit utsatt för ett sexuellt ofredande kan ha rätt till brottsskadeersättning. Steg ett är alltid att polisanmäla händelsen.

Ett sexuellt ofredande är ett brott som innebär att någon genom ord eller handling ofredar en person för att kränka den personens sexuella integritet. Exempel på sexuella ofredanden är när någon tar på din kropp mot din vilja, blottar sig eller säger något grovt sexuellt kränkande. Andra exempel på sexuella ofredanden är om någon skickar sexuella meddelanden, bilder eller filmer via nätet eller på telefonen, till exempel en bild på ett könsorgan.
– Du behöver själv inte veta om en handling är brottslig eller inte för att göra en anmälan till polisen. Det är polisens uppgift att undersöka om så är fallet. För att du ska ha rätt till brottsskadeersättning krävs också att du har polisanmält händelsen, säger Åsa Lundmark, jurist på Brottsoffermyndigheten.

Om gärningspersonen blir dömd

Om du har utsatts för brott av någon du känner eller om polisen får reda på vem det är måste personen normalt sett dömas eller få ett strafföreläggande för brottet för att du ska ha rätt till brottsskadeersättning. Sedan kan du, oftast med hjälp av Kronofogden, få hjälp med att få ut det skadestånd som gärningspersonen dömts att betala. Om gärningspersonen inte kan betala hela eller delar av skadeståndet kan du ansöka om brottsskadeersättning.

Om gärningspersonen inte går att identifiera

Det går också att få brottsskadeersättning även om polisen inte lyckas identifiera vem det är som begått gärningen. Då krävs det att det finns en utredning, till exempel polisens förundersökning, som visar att du blivit utsatt för ett brott och hur omständigheterna kring brottet har sett ut.

Ovanligt med ersättning via försäkring

Innan du ansöker om brottsskadeersättning bör du undersöka om det är möjligt att få ersättning genom din försäkring. Du kan i vissa fall få både skadestånd och försäkringsersättning.
– Men det är väldigt ovanligt att försäkringsbolag ger ersättning för sexuella ofredanden. Om det sker ska brottsoffret oftast vara under 18 år.
Får du full ersättning via ditt försäkringsbolag kan du inte få brottsskadeersättning.

Ansök inom tre år

Du kan ansöka om brottsskadeersättning via webben eller genom att skriva ut en blankett. Din ansökan måste ha kommit in senast inom tre år från det att domen efter rättegången ”vann laga kraft” och inte längre kan överklagas, förundersökningen lades ned eller brottet begicks. Om du var under 18 år kan du alltid ansöka om brottsskadeersättning fram till och med din 21-årsdag.

Ersättning för kränkning – från 5 000 kronor och uppåt

Den största delen av brottsskadeersättning för sexualbrott är ofta ersättning för kränkning av den personliga integriteten. Den ersättningen ska kompensera de känslor som den kränkande handlingen har framkallat, till exempel rädsla, förnedring och skam. När det gäller sexuella ofredanden ligger ersättningen för kränkning ofta på 5 000 kronor. Men det kan bli frågan om högre belopp beroende på omständigheterna. Det kan till exempel bero på om du är över eller under 15 år, hur allvarligt brottet varit, under hur lång tid handlingen pågått och om det har skett vid upprepade tillfällen.

Ersättning för psykiskt lidande

Det går också att få brottsskadeersättning för fysiska eller psykiska personskador, till exempel kostnader för sjukvård, medicin, terapi och om du blivit sjukskriven. För att få ersättning för en psykisk personskada krävs i de flesta fall någon form av medicinsk dokumentation, till exempel ett intyg från en läkare eller psykolog.

Brottsoffermyndigheten bedömer varje ansökan som kommer in och det går inte att säga i förväg om en person har rätt till brottsskadeersättning och i så fall med hur mycket.
– Det är bättre att skicka in en ansökan än att låta bli. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga kan du ringa oss, avslutar Åsa Lundmark.

Mer information:

Ring Brottsoffermyndighetens servicetelefon om du har frågor om din rätt till ersättning. Telefon: 090-70 82 00, menyval 4.

Läs mer om sexuella ofredanden och andra sexualbrott på polisens webbplats.

Läs mer om hur Brottsoffermyndigheten har bedömt ärenden om sexuella ofredanden i Brottsoffermyndighetens referatsamling. Du hittar referat om sexuella ofredanden under rubriken ”Sexualbrott mot vuxna”.
Till referatsamlingen.

Senast uppdaterad:2017-12-21