Drottninggatan.

Råd om ersättning efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm

Nu har tingsrätten meddelat domen för attentatet på Drottninggatan i Stockholm. Vänta med att ansöka om brottsskadeersättning tills tingsrättens dom inte längre går att överklaga. Om domen överklagas till hovrätten kan du behöva vänta med din ansökan tills hovrättens dom har vunnit laga kraft.

Hur vet jag om jag har varit utsatt för brott som ger möjlighet till ersättning?

Det var många personer som befann sig på och i anslutning till Drottninggatan när gärningen inträffade. Även om det var en fruktansvärd upplevelse för de flesta är det långtifrån alla som varit utsatta för brott. Det måste ha funnits en konkret fara att skadas av lastbilen för att du ska anses ha varit utsatt för ett brott.

Kan jag söka ersättning från lastbilens försäkringsbolag? Hur gör jag?

Personskador som orsakas av ett fordon i trafik ersätts genom trafikförsäkringen för fordonet. Lastbilen var försäkrad i Moderna Försäkringar. Du kan ha rätt till ersättning från lastbilens trafikförsäkring om du har fått fysiska eller psykiska skador. Det gäller till exempel sjukvårdskostnader, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, inkomstförlust och om du fått bestående skador som ärr. Om du är nära anhörig till någon av dem som dödades har du också rätt till ersättning från trafikförsäkringen.

Du kan göra en skadeanmälan till Moderna Försäkringar på en gång. Kontaktuppgifter till bolaget finns på deras webbplats www.modernaforsakringar.se.

Kan jag få ersättning från mitt eget eller mitt jobbs försäkringsbolag?

Du kan ha rätt till ersättning via överfallsskyddet i din hemförsäkring. Du bör därför anmäla skadan dit. Många försäkringsbolag kräver att du ska ha fått  en fysisk skada för att betala ut överfallsersättning. Vissa försäkringsbolag kan lämna ersättning även om du inte har fått en fysisk skada. Du kan också ha rätt till ersättning för kostnader och eventuella bestående skador genom din olycksfallsförsäkring. Om du arbetade vid tiden för gärningen eller var på väg till eller från jobbet kan du ha rätt till ersättning från din arbetsgivares försäkring i AFA Försäkring, se www.afaforsakring.se.

Kan jag få brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten?

Om du inte kan få ersättning via lastbilens trafikförsäkring, via ditt försäkringsbolag eller via skadestånd från gärningspersonen kan du ha rätt till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

För att ha rätt till brottsskadeersättning måste du ha varit utsatt för ett brott. Det måste ha funnits en konkret fara att skadas av lastbilen för att du ska anses ha varit utsatt för ett brott.

Du kan få ersättning för:
• Glasögon eller kläder som du bar på dig och som skadades vid tillfället
• Kostnader för till exempel sjukvård, terapi eller medicin
• Sveda och värk, om du har haft fysiska och psykiska besvär efter brottet
• Inkomstförlust
• Bestående skador, till exempel ett ärr eller en nedsatt kroppsfunktion
• Kränkning av den personliga integriteten

Det är viktigt att du undersöker om det finns någon försäkring som kan ersätta hela eller delar av skadan innan du ansöker om brottsskadeersättning.

När ska jag söka brottsskadeersättning?

Vänta med att skicka in din ansökan till dess att tingsrättens dom har vunnit laga kraft, det vill säga när domen inte längre går att överklaga. Om domen överklagas till hovrätten kan du behöva vänta med  din ansökan tills hovrättens dom har vunnit laga kraft.  

 

Du måste skicka in din ansökan till Brottsoffermyndigheten inom tre år från det att domen vann laga kraft om du är över 18 år. Är du under 18 år har du rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till och med din 21-årsdag.

Måste jag vara svensk medborgare för att få brottsskadeersättning?

Nej, alla personer som har utsatts för brott i Sverige kan ha rätt till brottsskadeersättning, oavsett medborgarskap.

Kan jag få brottsskadeersättning även om jag inte finns med som målsägande i målet?

Det är inget formellt krav att du ska vara upptagen som målsägande hos domstolen för att ha rätt till brottsskadeersättning. Brottsoffermyndigheten kommer att behandla din ansökan även om du inte finns med som målsägande i målet. Det kan däremot bli svårt för Brottsoffermyndigheten att fastställa om du har varit utsatt för brott om du inte finns med som målsägande och inte heller har kontaktat polisen. Rekommendationen är att det är bättre att skicka in en ansökan om brottsskadeersättning än att låta bli om du är osäker.

Har jag automatiskt rätt till brottsskadeersättning om jag är målsägande i målet?

Det beror på vad domstolen kommer fram till. Om domstolen konstaterar att du varit utsatt för brott har du rätt till brottsskadeersättning, förutsatt att du inte blir kompenserad fullt ut genom försäkringar. Kom ihåg att du själv måste ansöka om brottsskadeersättning.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ersättning?

Du kan ringa Brottsoffermyndighetens servicetelefon på telefon 090-70 82 00, menyval 4. Servicetelefonen är öppen vardagar klockan 09.00–15.00.

Kan jag få vård eller stöd?

Du kan ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 om du behöver vård eller stöd. Där får du hjälp med att hitta rätt vård eller möjlighet att tala med någon om dina egna eller dina närståendes reaktioner. Du kan även få stöd och vård via din arbetsgivare. Försäkringar ger också ofta rätt till krisstöd.

Du kan också få medmänskligt stöd av Brottsofferjouren. Ring 0200-21 20 19 eller besök www.brottsofferjouren.se för att få information om vart du kan vända dig.

Du som är under 18 år kan kontakta Bris om du funderar över eller vill prata om händelsen. På www.bris.se hittar du ingångar till chatt eller e-post. Du kan även ringa 116 111 om du behöver tala med någon.

Du som är förälder eller annan vuxen nära barnet har en viktig uppgift i att trygga, lugna och hjälpa ditt barn att hantera sina känslor och frågor. Du kan ringa till Bris vuxentelefon om barn om du vill få stöd och vägledning. Här hittar du information om vuxentelefonen.

Senast uppdaterad:2018-06-15