Drottninggatan.

Råd om ersättning efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm

Nu har tingsrättens dom vunnit laga kraft vilket innebär att den står fast. Här kan du få information om vilka möjligheter till kompensation som nu finns eftersom gärningsmannen inte kan betala sitt skadestånd.

JAG HAR RÄTT TILL SKADESTÅND ENLIGT DOMEN – HUR GÖR JAG?

Om du inte redan har gjort det bör du först undersöka om du har någon försäkring som kan lämna ersättning för skadan. Angående vilka typer av försäkringar som kan vara aktuella – se rubriken nedan.

Skicka sedan in din ansökan om brottsskadeersättning till oss. Du behöver i detta fall inte ansöka om utmätning hos Kronofogden innan du ansöker om brottsskadeersättning.
Mer information om hur du ansöker om brottsskadeersättning.

Det går inte i nuläget att säga något om vilka belopp som kommer att betalas ut i brottsskadeersättning. Brottsoffermyndigheten kommer dock inte att fastställa ersättningen för kränkning till ett lägre belopp än vad domstolen kommit fram till. Däremot kan det utbetalda beloppet bli annorlunda, bland annat beroende på att grundavdrag på 1 500 kronor enligt huvudregeln ska göras enligt  reglerna i brottsskadelagen.

KAN JAG HA RÄTT TILL ERSÄTTNING VIA FÖRSÄKRING?

Lastbilens trafikförsäkring i Moderna Försäkringar

Personskador som orsakas av ett fordon i trafik ersätts genom trafikförsäkringen för fordonet. Lastbilen var försäkrad i Moderna Försäkringar. Du kan ha rätt till ersättning från lastbilens trafikförsäkring om du har fått fysiska eller psykiska skador. Det gäller till exempel sjukvårdskostnader, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, inkomstförlust och om du fått bestående skador som ärr.

Om du är nära anhörig till någon av dem som dödades ska du i första hand vända dig till Moderna Försäkringar eftersom du  kan ha rätt till ersättning från trafikförsäkringen.

Du kan göra en skadeanmälan till Moderna Försäkringar på en gång. Kontaktuppgifter till bolaget finns på deras webbplats www.modernaforsakringar.se.

Egen försäkring eller försäkring via jobbet

Du kan ha rätt till ersättning via överfallsskyddet i din hemförsäkring. Du bör därför anmäla skadan dit. Många försäkringsbolag kräver att du ska ha fått  en fysisk skada för att betala ut överfallsersättning. Vissa försäkringsbolag kan lämna ersättning även om du inte har fått en fysisk skada. Om du blev fysiskt skadad kan du  också ha rätt till ersättning för kostnader och eventuella bestående skador genom din olycksfallsförsäkring. Om du arbetade vid tiden för gärningen eller var på väg till eller från jobbet kan du ha rätt till ersättning från din arbetsgivares försäkring i AFA Försäkring, se www.afaforsakring.se.

VAD KAN JAG FÅ ERSÄTTNING FÖR AV BROTTSOFFERMYNDIGHETEN?

Du kan få ersättning för:
• Glasögon eller kläder som du bar på dig och som skadades vid tillfället
• Kostnader för till exempel sjukvård, terapi eller medicin
• Sveda och värk, om du har haft fysiska och psykiska besvär efter brottet
• Inkomstförlust
• Bestående skador, till exempel ett ärr eller en nedsatt kroppsfunktion
• Kränkning av den personliga integriteten
Brottsskadeersättning lämnas bara om skadan inte ersätts från annat håll. Försäkringsersättning som har betalats ut kan därför komma att avräknas från brottsskadeersättningen. Dessutom görs normalt ett grundavdrag på 1 500 kronor.
Ränta kan inte ersättas av Brottsoffermyndigheten.

Mer information om hur du ansöker om brottsskadeersättning

ANSÖKNINGSTID

Du måste skicka in din ansökan till Brottsoffermyndigheten inom tre år från det att domen vann laga kraft om du är över 18 år. Är du under 18 år har du rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till och med din 21-årsdag.

KAN JAG FÅ BROTTSSKADEERSÄTTNING ÄVEN OM JAG INTE FINNS MED SOM MÅLSÄGANDE I DOMEN?

För att ha rätt till brottsskadeersättning måste du ha varit utsatt för ett brott. Det var många personer som befann sig på och i anslutning till Drottninggatan när gärningen inträffade. Även om det var en fruktansvärd upplevelse för de flesta är det långtifrån alla som varit utsatta för brott. Det måste ha funnits en konkret fara att skadas av lastbilen för att du ska anses ha varit utsatt för ett brott.

Det är inget formellt krav att du ska vara upptagen som målsägande hos domstolen för att ha rätt till brottsskadeersättning. Brottsoffermyndigheten kommer att behandla din ansökan även om du inte finns med som målsägande i målet. Det kan däremot bli svårt för Brottsoffermyndigheten att fastställa om du har varit utsatt för brott om du inte finns med som målsägande och inte heller har kontaktat polisen. Möjligheten att få ersättning i en sådan situation kommer därför att vara begränsad.

Rekommendationen är att det är bättre att skicka in en ansökan om brottsskadeersättning än att låta bli om du är osäker. Du ska då skicka med en skriftlig redogörelse med din ansökan där du beskriver dina upplevelser av händelsen och var du befann dig.

MÅSTE JAG VARA SVENSK MEDBORGARE FÖR ATT FÅ BROTTSSKADEERSÄTTNING?

Nej, alla personer som har utsatts för brott i Sverige kan ha rätt till brottsskadeersättning, oavsett medborgarskap.

VEM KAN JAG KONTAKTA OM JAG HAR FRÅGOR OM ERSÄTTNING?

Du kan ringa Brottsoffermyndighetens servicetelefon på telefon 090-70 82 00, menyval 4. Servicetelefonen är öppen vardagar klockan 09.00–15.00.

KAN JAG FÅ VÅRD ELLER STÖD?

Du kan ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 om du behöver vård eller stöd. Där får du hjälp med att hitta rätt vård eller möjlighet att tala med någon om dina egna eller dina närståendes reaktioner. Du kan även få stöd och vård via din arbetsgivare. Försäkringar ger också ofta rätt till krisstöd.

Du kan också få medmänskligt stöd av Brottsofferjouren. Ring 116 006 eller besök www.brottsofferjouren.se för att få information om vart du kan vända dig.
Du som är under 18 år kan kontakta Bris om du funderar över eller vill prata om händelsen. På www.bris.se hittar du ingångar till chatt eller e-post. Du kan även ringa 116 111 om du behöver tala med någon.

Du som är förälder eller annan vuxen nära barnet har en viktig uppgift i att trygga, lugna och hjälpa ditt barn att hantera sina känslor och frågor. Du kan ringa till Bris vuxentelefon om barn om du vill få stöd och vägledning. Här hittar du information om vuxentelefonen.

Senast uppdaterad:2020-06-15