Över 44 000 fick hjälp av vittnesstöd

Under 2016 fick över 44 000 personer hjälp av vittnesstöd i Sveriges domstolar.
– Vittnesstöden bidrar till att skapa trygga förhörspersoner. Det ökar möjligheterna att utreda och genomföra rättssäkra prövningar av brott, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Vittnesstöden ger praktisk information och medmänskligt stöd till vittnen och brottsoffer som ska vara med på en rättegång. De finns vid alla tings- och hovrätter i Sverige. Vittnesstöden arbetar ideellt och deras viktigaste uppgift är att skapa större trygghet för dem som ska vara med om en rättegång.

Verksamheten drivs oftast genom en brottsofferjour och finansieras till allra största del av medel från Brottsofferfonden.

Över hälften av de som får hjälp av vittnesstöd är vittnen, men även målsägande, anhöriga och till viss del tilltalade får hjälp. Det är lika vanligt att målsägande får stöd som anhöriga och vänner.

Senast uppdaterad:2017-03-10