Över 30 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden delar i höst ut drygt 30 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor.
– Vi har fått in många ansökningar och har kunnat finansiera flera nya angelägna projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på hur ideella organisationer satsar på att uppmärksamma barn och ungas utsatthet med anledning av att barnkonventionen blir svensk lag. Flera projekt handlar också om att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Stödchattar om våld i nära relationer

Ett flertal projekt är också inriktade på att nå brottsoffer genom digitala kanaler, till exempel sociala medier. Större bidrag går bland annat till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige och Stiftelsen 1000 Möjligheter. De får medel för att ge stöd till unga som är utsatta för våld i nära relationer.

Brottsofferfonden har också beviljat medel för verksamhetsstöd till Brottsofferjouren Sverige och RFSL Stödmottagning. Även de ideella organisationer som driver vittnesstödsverksamheter på landets tingsrätter får bidrag från Brottsofferfonden.

Medel till forskning

Dessutom finansierar Brottsofferfonden pågående och nya forskningsprojekt. I höst får två nya forskningsprojekt finansiering. De handlar om synen på brottsoffer i media och hur personer som lever på skyddat boende upplever sin situation. Fyra pågående forskningsprojekt får fortsatta bidrag för tredje och sista året.

Projekt som beviljats medel hösten 2019.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Maria Königsson, handläggare vid Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 03
E-post: maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2019-12-17