Nya möjligheter till ersättning för brott på nätet

Sedan den 1 januari 2018 är det olagligt att sprida integritetskänsligt material, till exempel nakenbilder, läkarintyg om allvarliga sjukdomar eller filmer på någon som blir misshandlad. Det är också enklare att få brottsskadeersättning om du har blivit utsatt för ett sådant brott - även om brottet begicks före den 1 januari.

Den 1 januari 2018 infördes ett nytt brott som heter olaga integritetsintrång. Det innebär att det blir straffbart att sprida vissa typer av integritetskänsligt material. En annan nyhet från den 1 januari i år är att det nu är möjligt att få brottsskadeersättning för kränkning för grovt förtal.

Vad är olagligt att sprida?

Det är olagligt att sprida nakenbilder, bilder eller andra uppgifter som handlar om en persons sexualliv, hälsotillstånd eller att en person utsatts för ett allvarligt brott. Det är också olagligt att sprida uppgifter om en person som befinner sig i en mycket utsatt situation på något annat sätt.

Här är några exempel på material som är olagligt att sprida:
• bilder eller filmer på någon som är naken eller har sex
• läkarintyg eller journalanteckningar som visar att någon lider av en allvarlig sjukdom
• rättsintyg eller obduktionsbilder från förundersökningsprotokoll
• en film på någon som blir misshandlad, eller
• sekretessbelagda uppgifter om offrets identitet i ett sexualbrottsmål.

Vad krävs för att det ska räknas som ett brott?

För att det ska vara fråga om brott måste någon ha spridit uppgifterna. Det räcker om materialet gjorts tillgängligt för fler än ett fåtal personer, till exempel att det lagts ut på en webbsida. Det är däremot inte nödvändigt att många har tagit del av materialet.

Det krävs också att gärningspersonen har spridit materialet för att allvarligt skada någons privatliv och personliga integritet.

När räknas det inte som ett brott?

Det är inte brottsligt om det finns ett försvarbart syfte med gärningen. Ett exempel är om någon har spridit uppgifter för att avslöja övergrepp eller andra missförhållanden.

Går det att få brottsskadeersättning för den här typen av brott?

Ja, du kan ha rätt till brottsskadeersättning. Det är möjligt att få brottsskadeersättning för kränkning av den personliga integriteten. Den ersättningen ska kompensera de känslor som den kränkande handlingen har framkallat, till exempel rädsla, förnedring och skam. Det går också att få brottsskadeersättning för psykisk personskada, till exempel kostnader för sjukvård, medicin, terapi och om du blivit sjukskriven. För att få ersättning för en psykisk personskada krävs i de flesta fall någon form av medicinsk dokumentation, till exempel ett intyg från en läkare eller psykolog. Du kan få brottsskadeersättning både för olaga integritetsintrång och för grovt förtal.

Vad gäller om jag har blivit utsatt före den 1 januari 2018?

Innan brottet olaga integritetsintrång infördes bedömdes spridning av integritetskänsligt material oftast som grovt förtal. Brottsoffermyndigheten har tidigare inte haft möjlighet att betala ut kränkningsersättning för grovt förtal. Det är möjligt sedan den 1 januari 2018 tack vare en lagändring. Du kan alltså ansöka om brottsskadeersättning även om du blivit utsatt för spridning av integritetskänsligt material före den 1 januari 2018.

Om du däremot redan har ansökt om brottsskadeersättning och fått avslag på din ansökan före årsskiftet kan du inte ansöka på nytt och få brottsskadeersättning.

Hur ansöker jag om brottsskadeersättning?

Börja alltid med att polisanmäla händelsen. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag, men det är i nuläget mycket ovanligt att försäkringsbolag ger ersättning för den här typen av brott. Om polisen lyckas identifiera gärningspersonen bör du avvakta den rättsliga processen och eventuell domstolsförhandling innan du skickar in en ansökan. Det går att få brottsskadeersättning även om polisen inte lyckas identifiera vem det är som begått gärningen. Då krävs det att det finns en utredning, till exempel polisens förundersökning, som visar att du blivit utsatt för ett brott och hur omständigheterna kring brottet har sett ut. Du kan ansöka om brottsskadeersättning på Brottsoffermyndighetens webbplats.

När kan jag senast ansöka om brottsskadeersättning?

Din ansökan måste ha kommit in senast inom tre år från det att domen efter rättegången ”vann laga kraft” och inte längre kan överklagas, förundersökningen lades ned eller brottet begicks. Om du var under 18 år när brottet inträffade kan du alltid ansöka om brottsskadeersättning fram till och med din 21-årsdag.

Senast uppdaterad:2018-02-20