Två tjejer sitter på en bänk, den ena har en mobiltelefon i handen.

Ny utbildning på gång om Sveriges sexualbrottslagstiftning

I februari 2021 lanserar Brottsoffermyndigheten en webbaserad utbildning med tillhörande lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Materialet kan användas av skolpersonal som ska undervisa om lagstiftningen, sexualbrott, normer och frivillighet.

Utbildningen består av sex kapitel som presenterar lagstiftningen, vilka handlingar som kan vara brottsliga, vikten av att vara lyhörd på vad andra vill, hur en polisanmälan går till och mycket mer.

Eleverna kommer med hjälp av övningar och animerad film att kunna diskutera och reflektera kring frågor om frivilligt sex och om var gränsen för frivillighet går. Flera av övningarna är digitala och kan genomföras i helklass.

Utbildningen riktar sig i första hand till grundskolans årskurs sju till nio, gymnasieskolan, och till gymnasiesärskolan. Materialet kan också användas i grundsärskolan och på introduktionsprogrammen.

Den kommande utbildningen har tagits fram inom ett regeringsuppdrag som Brottsoffermyndigheten har fått för att informera om Sveriges sexualbrottslagstiftning.

 

Senast uppdaterad:2020-12-18