Ny referatsamling snart på gång

Brottsoffermyndigheten kommer att publicera en ny referatsamling i slutet av oktober. Referatsamlingen är helt omarbetad och uppdaterad med nya referat om bland annat olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.

Referatsamlingen innehåller exempel på ersättningsnivåer för kränkning  vid olika typer av brott. Syftet med den är att belysa skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott.

Gemensamt för de referat som finns med är att de ska kunna vara en utgångspunkt när nivåer för kränkningsersättning ska bestämmas.

Senast uppdaterad:2020-09-25