Ny referatsamling med uppdaterad praxis

I en helt ny och omarbetad upplaga av Brottsoffermyndighetens referatsamling samlar myndigheten sin rättstillämpning vid ersättning för kränkning. Referatsamlingen innehåller skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott. Boken går att beställa via förlaget Norstedts Juridik.

 Upplagan är uppdaterad med gällande praxis, till exempel de nya nivåerna för grov misshandel med allvarlig respektive livshotande skada. Den innehåller också utökad information om olika skadeståndsrättsliga frågor och om förutsättningar för brottsskadeersättning.

Ladda ned och läs referatsamlingen (pdf-fil).

Beställ boken via förlaget Norstedts Juridik Norstedts Juridik.

Senast uppdaterad:2018-01-11