Nästan 13 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden delar i höst ut nästan 13 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor.
– Flera projekt handlar om att organisationer vill nå ut med information till brottsoffer. Det är viktigt inte minst eftersom många riskerar att utsättas för våld på grund av den isolering som följt med det nya coronaviruset, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på hur brottsoffer, kvinnojourer och andra ideella organisationer satsar på att nå ut till brottsoffer genom chattar, kampanjer och olika typer av informationsmaterial. Flera projekt handlar om att uppmärksamma barn och ungas utsatthet, brott mot demokratin och brott mot äldre.

FILM, CHATT OCH KAMPANJ 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige får medel för att ta fram en informationsfilm. Unizon får bidrag bland annat för att utveckla en chatt och för marknadsföring. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter får medel för att ta fram en informationskampanj om deras stödmottagning.

MEDEL TILL FORSKNING
Dessutom finansierar Brottsofferfonden pågående och nya forskningsprojekt. I höst får tre nya forskningsprojekt finansiering. De handlar om betydelsen av skyddat boende för våldsutsatta barn, barn i barnahus och om brottsoffers delaktighet i brottsbekämpning. Fem pågående forskningsprojekt får fortsatta bidrag för andra eller tredje året.

Projekt som beviljats medel våren 2020.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:
Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Maria Königsson, handläggare vid Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 03
E-post: maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2020-06-25