Närmare 15 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i vår närmare 15 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning.

– Vi har fått in många väldigt bra och angelägna ansökningar, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på hur ideella organisationer satsar på att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. Ett flertal projekt är också inriktade på att nå brottsoffer på olika språk och genom nya kanaler, till exempel på bussar och via radio. Andra projekt tar upp frågor som demokratibrott och brott mot barn och unga.

Brottsofferfonden finansierar även pågående och nya forskningsprojekt. I vår beviljas ansökningar för tre nya forskningsprojekt. De handlar om professionellas bemötande av unga nyanlända som utsatts för sexuellt våld, om socialtjänstens barnavårdsutredningar vid misstanke om våld och om brottutsatthet bland papperslösa migranter i Sverige. Elva pågående forskningsprojekt får bidrag för andra eller tredje året.

Projekt som beviljats medel våren 2019.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten
Mobiltelefon: 070-677 63 14
E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se   

Senast uppdaterad:2019-06-25
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå