Nära 14 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i vår 13,7 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning.

– Vi har fått in många väldigt bra och angelägna ansökningar. Flera av dem tar avstamp i aktuella samhällsfrågor, till exempel #Metoo-uppropen och rättigheter för brottsoffer som flytt till Sverige, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på hur ideella organisationer satsar på att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. Ett flertal projekt är också inriktade på att nå brottsoffer genom nya kanaler, till exempel på biografer, bussar, i radio och i sociala medier. Andra projekt tar upp frågor som den nya sexualbrottslagstiftningen, kopplingen mellan våld i nära relation och våld mot djur samt brott mot äldre.

Brottsofferfonden finansierar i vår även fem nya forskningsprojekt. Projekten handlar om #Metoo-uppropen, hur kvinnor som utsatts för våldtäkt blir bemötta av polis och sjukvård, hur tolkar kan påverka kvaliteten i barnförhör, hur självintervjuer kan förbättra vittnesmål för dem som har svenska som andraspråk och om rättigheter för brottsoffer som varit med om massövergrepp och flykt.

Sex forskningsprojekt får fortsatta bidrag för andra eller tredje året i rad. De handlar om åtgärder för att förbättra kvaliteten vid polisförhör med barn i förskoleåldern, om en mobilapp kan lindra posttraumatisk stress, barn som offer för sexuella övergrepp på nätet, övergrepp mot äldre och i två projekt undersöks elevers som utsatts för mobbning och våld i skolan.

Projekt som beviljats medel våren 2018.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten 
Mobiltelefon: 070-677 63 14
E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se   

Senast uppdaterad:2018-06-20