Nå er målgrupp – sök medel för informationsmaterial

Vill ni sprida information om er förening och er verksamhet? Ni kan söka medel från Brottsofferfonden för att producera informationsmaterial. För att öka era chanser att få bidrag kommer här några råd inför er ansökan.

 

 

Vad vill ni säga till vem?

Vilka är det ni behöver nå och vad är det ni vill att de ska veta? Kanske har ni många stödsökande som inte förstår svenska? Fundera över vilka språkgrupper som ni vill nå och vad ni vill ge för budskap till dem.

Kanske söker ni nya stödpersoner som ska kunna arbeta som volontärer på dagtid? Då kan det vara en bra idé att rikta sig till pensionärer eller studenter. Eller kanske vill ni rikta er brett till alla invånare i kommunen för att skapa förståelse och kunskap för er verksamhet?

Var ska ni säga det?

Det är bra att redan från början ha en plan för hur ni ska sprida informationsmaterialet. På vilket sätt når ni er målgrupp bäst – är det genom att ta fram foldrar som ni skickar ut till målgruppen eller genom att sprida på till exempel festivaler, köpcentrum, mässor eller temadagar? Är det genom att trycka affischer som ni kan hänga upp på bibliotek och publika anslagstavlor? Eller är det genom att göra en reklamfilm som visas på den lokala biografen? Se till att ert informationsmaterial finns där er målgrupp rör sig.

Tänk på det här i er ansökan

• Förklara vilka som är er målgrupp och varför den är viktig att nå.
• Beskriv vad ni behöver för slags informationsmaterial. Det går bra att söka för olika typer av informationsmaterial och kommunikationstjänster, till exempel foldrar, affischer och översättningsuppdrag.
• Beskriv innehållet i informationsmaterialet och uppge hur många exemplar ni kommer att ta fram om ni trycker det.
• Specificera kostnaderna som ni uppskattar att ni kommer att ha i projektet, till exempel tryckkostnader och/eller översättningskostnader.

Läs mer om informationsprojekt som beviljats medel av Brottsofferfonden.

Senast uppdaterad:2017-08-28